Thứ năm, 18/12/2014 - 16:03

Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Bắc miền Trung

Dân trí

Dù tình hình kinh tế, xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thách thức từ hàng loạt vấn đề tại địa phương, tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh trong năm nay vẫn cao nhất khu vực Bắc Miền Trung.

Đây là thông số được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đưa ra trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc vào sáng này 18/12. 

Kỳ họp
Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI khai mạc vào sáng này 18/12
 

Theo báo cáo của chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2014 ở mức cao, đạt 25,89% so với năm 2013; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 42,06%; khu vực dịch vụ tăng 22,26%. GDP bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng.

Điểm nhấn nhất trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương là chường trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả toàn diện. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao được nhân rộng, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông nghiệp tăng nhanh; trong 11 tháng đầu năm, đã xây dựng mới 1.319 mô hình doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, nâng tổng số mô hình lên 4.018 mô hình. Dự kiến đến hết năm 2014 có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt từ 13-18 tiêu chí, 135 xã đạt từ 7-12 tiêu chí và 65 xã đạt dưới 7 tiêu chí.

 

Nhờ đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 10.522 tỷ đồng; giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 65 triệu đồng/ha/năm; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 44,17% trong cơ cấu giá trị nông nghiệp; sản lượng lương thực đạt 53,3 vạn tấn; sản lượng thủy sản 44.119 tấn; sản lượng thịt hơi đạt 86.976 tấn, tăng 10,7% so với năm 2013.

Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo định hướng giảm phục thuộc vào khai khoáng nên Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, đáng chú ý tỷ trọng công nghiệp chế biến, sản xuất phân phối điện, khí đốt chiếm 89,96%, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm, chỉ còn 8,16%. Nhiều cụm công nghiệp, nhà máy đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đang đi vào hoạt động, khai thác tốt như dự án Formosa, dự án cấp nước Vũng Áng, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, dây chuyền bia lon và Nhà máy sản xuất cọc sợi Vinatex, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Kỳ họp
Kinh tế Hà Tĩnh tăng mạnh nguồn thu với nhiều dự án, nhà máy đi vào vận hành khai thác, sản xuất trong năm nay

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2013; xuất khẩu địa phương đạt trên 138,71 triệu USD, tăng 33% so với năm 2013; kim ngạch nhập khẩu địa phương đạt 2,3 tỷ USD, gấp 4 lần so với năm 2013.

Kinh tế tăng trưởng mạnh nên tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 10/12 đạt trên 10.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 4.000 tỷ đồng (bằng 66% KH HĐND tỉnh giao, bằng 103% KH Bộ giao); thu XNK đạt trên 6.000 tỷ đồng (tăng 5,7 lần so với KH), ước thực hiện năm 2014 trên 12.500 tỷ đồng, bằng 176% kế hoạch HĐND tỉnh giao, 254% kế hoạch Trung ương giao và gấp 2,3 lần số thu năm 2013. Theo Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, mức tăng trưởng kinh tế năm 2014 của Hà Tĩnh thuộc nhóm cao của cả nước, và là cao nhất của khu vực Bắc Miền Trung.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, kinh tế tỉnh này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, nhiều nơi còn lúng túng; chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng; chưa phát triển, đa dạng hóa các loại hình liên kết; chưa chủ động được nguồn giống có chất lượng phục vụ phát triển sản xuất.

Văn Dũng

Mới nhất