Thứ ba, 12/04/2016 - 14:56

Hà Tĩnh:

Hội thảo khoa học “Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”

Dân trí

Sáng nay (12/4), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối với với tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”.

Đây là một trong những hoạt động nhằm Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

Hội thảo tập trung làm nổi bật cuộc đời cũng như sự nghiệp hoạt động các mạng, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Hội thảo tập trung làm nổi bật cuộc đời cũng như sự nghiệp hoạt động các mạng, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tham gia Hội thảo về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, PGS.TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS.Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, cùng các lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài học viện

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành…. cùng đại diện dòng họ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và là Tổng Bí thư của Đảng thời kì 1936 – 1938.

Trong Hội thảo lần này đã có 21 bài tham luận của các lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… tập trung làm nổi bật cuộc đời cũng như sự nghiệp hoạt động cách mạng, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Mở đầu trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, công tác xây dựng Đảng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

“Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập nhận thức rất rõ tầm quan trọng của một Đảng Cộng sản, cách mạng, khoa học, chân chính, đủ sức lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng nước ta là công tác xây dựng Đảng. Hà Huy Tập đã từng khẳng định: nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin khoa học và cách mạng. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức, từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo tính hệ thống, tính hiệu quả, sự lãnh đạo thống nhất của Đảng”.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Hà Huy Tập là người đầu tiên nghiên cứu và viết lịch sử Đảng
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: "Hà Huy Tập là người đầu tiên nghiên cứu và viết lịch sử Đảng"

Còn trong bài tham luận “ Đồng chí Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Đảng” của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập về xây dựng Đảng phải được khẳng định ngay từ khi xây dựng, hoạt động và phát triển của một trong những tổ chức tiền thân của Đảng là Tân Việt Cách mạng Đảng. Đó là quá trình xây dựng, phát triển về tổ chức, lực lượng và cả về tư tưởng lý luận theo học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Hà Huy Tập là người đầu tiên nghiên cứu và viết lịch sử Đảng. Thông qua những bài viết Hà Huy Tập đã đề cập những vấn đề đặt ra về xây dựng Đảng.

Ông Đặng Quốc Cương, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên trong bài tham luận “Quê hương Cẩm Xuyên học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập” luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tự hào là quê hương của Tổng Bí thư: “Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên vô cùng vinh dự và tự hào là quê hương đã sinh ra đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng thời kì 1936-1938, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Cẩm Xuyên”

“Trong suốt chặng đường dài 86 năm chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân viết nên những trang sử hào hùng, góp phần tô đậm trang sử vàng chói lọi của dân tộc”.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh
Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh"

Phát biểu kết thúc buổi hội thảo, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; đặc biệt là những đóng góp của đồng chí với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay”.

"Vinh dự, tự hào là mảnh đất sinh ra Tổng Bí thư Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung nguyện noi theo tấm gương cách mạng kiên trung của đồng chí để ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh".

Xuân Sinh