Thứ tư, 05/12/2018 - 20:17

TPHCM: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

Dân trí

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt do HĐND TPHCM bầu hoặc phê chuẩn, Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (86/101), Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đứng thứ 2 với 81 phiếu tín nhiệm cao. Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cùng tư lệnh ngành Du lịch của thành phố.

Chiều 5/12, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.

Trước đó, Thường trực HĐND TPHCM khóa IX đã trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo đó, những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban của HĐND TP, Chánh Văn phòng HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TP.

Tại kỳ họp, 101 đại biểu HĐND TP tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt 81 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh với 86 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có 74 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ với 18 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Vũ có 45 phiếu tín nhiệm cao.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cũng nhận phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 18 phiếu.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai là Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn với 17 phiếu.

HĐND TPHCM bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn​
HĐND TPHCM bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn​

Sau khi có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong quá trình công tác cán bộ, lãnh đạo thành phố có những thiếu sót, hạn chế nhưng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Tâm cảm ơn khi nhận được sự tín nhiệm, góp ý của đồng bào cử tri thành phố trong quá trình công tác, kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện được sự tín nhiệm của đại biểu HĐND TP đối với cán bộ chủ chốt.

"Đây là sự tín nhiệm dành cho cán bộ thành phố, trong bối cảnh thành phố gặp nhiều khó khăn. Mặc dù còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, năng lực nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng đây là sự động viên, khích lệ", bà Tâm nói

Theo Chủ tịch HĐND TP, đánh giá tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở, cảnh tỉnh để cán bộ nhìn lại, tự vấn, kiểm điểm lại mình còn hạn chế, khuyết điểm gì để tu dưỡng, tự rèn luyện và cố gắng hơn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của đồng bào cử tri thành phố.

"Mong các đại biểu tiếp tục cùng đưa ra nhiều giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn", bà Tâm nói.

stt chức danh/tên tín nhiệm cao (%) tín nhiệm (%) tín nhiệm thấp (%)
1 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm 81 (81%) 18 (17%) 2 (2%)
2 Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh 86 (85%) 13 (13%) 2 (2%)
3 Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải 58 (58%) 37 (36%) 6 (6%)
4 Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung 62 (62%) 36 (35%) 3 (3%)
5 Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh 65 (65%) 32 (32%) 3 (3%)
6 Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên 62 (59%) 35 (33%) 4 (3,8%)
7 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong 74 (74%) 24 (23%) 3 (3%)
8 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm 68 (67%) 29 (27%) 4 (4%)
9 Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến 66 (65%) 30 (30%) 5 (5%)
10 Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng 44 (44%) 44 (%) 13 (12%)
11 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu 45 (45%) 38 (37%) 18 (14%)
12 Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan 55 (55%) 40 (39%) 6 (6%)
13 Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng 57 (57%) 38 (37%) 6 (6%)
14 Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong 73 (73%) 23 (23%) 4 (4%)
15 Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm 57 (56%) 40 (38%) 4 (4%)
16 Giám đốc Sở Công Thương TP Phạm Thành Kiên 34 (33%) 57 (57%) 10 (10%)
17 Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân 43 (42%) 49 (49%) 9 (9%)
18 Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP Dương Anh Đức 40 (40%) 55 (54%) 6 (6%)
19 Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ 38 (37%) 45 (45%) 18 (18%)
20 Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn 40 (40%) 44 (44%) 17 (16%)
21 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Nguyễn Phước Trung 32 (32%) 56 (55%) 13 (13%)
22 Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh 56 (53%) 41 (39%) 4 (4%)
23 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng 54 (53%) 36 (36%) 11 (11%)
24 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Lê Hồng Sơn 52 (51%) 38 (38%) 11 (11%)
25 Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền 51 (50%) 38 (38%) 12 (12%)
26 Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Bùi Xuân Cường 38 (37) 48 (48%) 15 (15%)
27 Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã 39 (37%) 48 (45%) 14 (14%)
28 Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn 31 (30%) 56 (56%) 14 (14%)
29 Giám đốc Sở Tư pháp TP Huỳnh Văn Hạnh 46 (46%) 49 (48%) 6 (6%%)
30 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Nguyễn Việt Dũng 25 (25%) 61 (60%) 15 (15%)

Quốc Anh - Phạm Nguyễn