Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước

Dân trí Sau tiếng đại bác mở màn ở Thủ đô đêm 19/12/1946 với tinh thần hiến dâng tất cả vì độc lập dân tộc, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trên sóng phát thanh, cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp.
>>Ký ức Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến


Sau lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Chính quyền cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, cùng lúc phải giải quyết nạn đói, nạn mù chữ,... đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối phó với thù trong giặc ngoài. Trong ảnh, thực dân Pháp ngày 23/9/1945 nổ súng đánh chiếm Sài Gòn.

Đây là một trong số hàng chục tư liệu, hiện vật được trưng bày trong triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sau lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Chính quyền cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, cùng lúc phải giải quyết nạn đói, nạn mù chữ,... đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối phó với "thù trong giặc ngoài". Trong ảnh, thực dân Pháp ngày 23/9/1945 nổ súng đánh chiếm Sài Gòn.

Đây là một trong số hàng chục tư liệu, hiện vật được trưng bày trong triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh và J. Sainteny - đại diện Chính phủ Pháp cùng đại diện các nước đồng minh nghe đọc văn bản Hiệp định sơ bộ trước khi được ký kết tại Hà Nội ngày 6/3/1946. Với hiệp định này, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, tài chính và quân đội riêng nhưng vẫn nằm trong Khối Liên hiệp Pháp; Việt Nam chấp thuận để 15 nghìn quân Pháp được vào Miền Bắc để thay thế quân đội Trung Hoa và sẽ phải rút hết sau thời hạn 5 năm; Hai bên đình chiến để mở đàm phán chính thức. Hiệp định sơ bộ là sự nhân nhượng của Việt Nam khi chúng ta phải chấp nhận một nền độc lập hạn chế và một nền thống nhất có điều kiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và J. Sainteny - đại diện Chính phủ Pháp cùng đại diện các nước đồng minh nghe đọc văn bản Hiệp định sơ bộ trước khi được ký kết tại Hà Nội ngày 6/3/1946. Với hiệp định này, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, tài chính và quân đội riêng nhưng vẫn nằm trong Khối Liên hiệp Pháp; Việt Nam chấp thuận để 15 nghìn quân Pháp được vào Miền Bắc để thay thế quân đội Trung Hoa và sẽ phải rút hết sau thời hạn 5 năm; Hai bên đình chiến để mở đàm phán chính thức. Hiệp định sơ bộ là sự nhân nhượng của Việt Nam khi chúng ta phải chấp nhận một nền độc lập hạn chế và một nền thống nhất có điều kiện.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị Fontainebleau - Pháp năm 1946. Ngày 31/5/1946, phái đoàn chính phủ nước ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn lên đường sang dự hội nghị đàm phán chính thức giữa Việt Nam và Pháp tại lâu đài Fontainebleau từ 6/7 - 10/9/1946 bàn về các nội dung chính: Địa vị của Việt Nam trong Khối Liên hiệp Pháp; Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; Tổ chức giữa các xứ trong liên bang Đông Dương; Việc thống nhất 3 Kỳ của Việt Nam qua việc trưng cầu dân ý ở Nam Bộ. Tuy nhiên kết thúc đàm phán không đạt được kết quả mong muốn, ngày 13/9/1946 đoàn Việt Nam lên đường về nước.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị Fontainebleau - Pháp năm 1946. Ngày 31/5/1946, phái đoàn chính phủ nước ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn lên đường sang dự hội nghị đàm phán chính thức giữa Việt Nam và Pháp tại lâu đài Fontainebleau từ 6/7 - 10/9/1946 bàn về các nội dung chính: Địa vị của Việt Nam trong Khối Liên hiệp Pháp; Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; Tổ chức giữa các xứ trong liên bang Đông Dương; Việc thống nhất 3 Kỳ của Việt Nam qua việc trưng cầu dân ý ở Nam Bộ. Tuy nhiên kết thúc đàm phán không đạt được kết quả mong muốn, ngày 13/9/1946 đoàn Việt Nam lên đường về nước.

Trong thời gian ở thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp M. Moutet đại diện chính phủ Pháp đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi và đã ký Tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946. Tạm ước này chỉ là giải pháp tình thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ vấn đề độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không thể giải quyết thông qua đàm phán.
Trong thời gian ở thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp M. Moutet đại diện chính phủ Pháp đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi và đã ký Tạm ước Việt - Pháp ngày 14/9/1946. Tạm ước này chỉ là giải pháp tình thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ vấn đề độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước không thể giải quyết thông qua đàm phán.


Bút tích Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946.

Ra đời trong hoàn cảnh Chính quyền cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, cùng lúc phải giải quyết nạn đói, nạn mù chữ,... đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến là quyết định kịp thời mang tính chiến lược với ý chí: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Lời kêu gọi với chỉ 198 chữ nhưng đã thể hiện một cách rõ ràng đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến và phương châm dánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính.

Bút tích "Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946.

Ra đời trong hoàn cảnh Chính quyền cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn, cùng lúc phải giải quyết nạn đói, nạn mù chữ,... đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, "Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến" là quyết định kịp thời mang tính chiến lược với ý chí: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Lời kêu gọi với chỉ 198 chữ nhưng đã thể hiện một cách rõ ràng đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến và phương châm dánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính.


Nhân dân Tây Nguyên biểu tình chống thực dân Pháp xâm lược đáp ứng Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dân Tây Nguyên biểu tình chống thực dân Pháp xâm lược đáp ứng "Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh sau giờ làm việc tại làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang năm 1947. Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Sảo từ 2/4 - 19/5/1947. Trong thời gian làm việc tại đây, Bác đã chủ trì nhiều hội nghị quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sau giờ làm việc tại làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang năm 1947. Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Sảo từ 2/4 - 19/5/1947. Trong thời gian làm việc tại đây, Bác đã chủ trì nhiều hội nghị quan trọng.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước - 8


Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng tài chính Lê Văn Hiến giao ước thi đua, tăng gia sản xuất tại Chiến khu Việt Bắc. Sau khi các cơ quan trung ương Đảng và Chính phủ lên Việt Bắc, khu giải phóng cũ trở thành trung tâm lãnh đạo kháng chiến cả nước. Cùng với việc kiện toàn bộ máy Đảng bộ và chính quyền các cấp, thực hiện giảm tô, giảm tức... phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, thực hiện kinh tế tự cấp, tự túc phá vỡ cuộc bao vây phá hoại kinh tế của địch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng tài chính Lê Văn Hiến giao ước thi đua, tăng gia sản xuất tại Chiến khu Việt Bắc. Sau khi các cơ quan trung ương Đảng và Chính phủ lên Việt Bắc, khu giải phóng cũ trở thành trung tâm lãnh đạo kháng chiến cả nước. Cùng với việc kiện toàn bộ máy Đảng bộ và chính quyền các cấp, thực hiện giảm tô, giảm tức... phong trào tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, thực hiện kinh tế tự cấp, tự túc phá vỡ cuộc bao vây phá hoại kinh tế của địch.

Nhân dân Pháp tuần hành đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954.
Nhân dân Pháp tuần hành đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954.


Bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào gặp nhau sau một chiến thắng quan trọng.

Bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào gặp nhau sau một chiến thắng quan trọng.

Trên đường đi chiến dịch biên giới 9/1950, nơi nghỉ chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi là nhà dân, khi là hang núi, khi là lán dựng tạm ven đường.
Trên đường đi chiến dịch biên giới 9/1950, nơi nghỉ chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi là nhà dân, khi là hang núi, khi là lán dựng tạm ven đường.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội và du kích đã tham gia chiến dịch biên giới đóng tại huyện Phục Hòa, Cao Bằng, tháng 3/1951. Sau gần 8 năm kháng chiến, đến năm 1953, thế chiến lược trên chiến trường Việt Nam đã thay đổi căn bản: quân ta giành thế chủ động, quân viễn chinh Pháp lâm thế bị động. Để cứu vãn tình thế, tạo ra thắng lợi quân sự làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có lợi, ngày 7/5/1953, Pháp cử tướng Henri Navarre sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân viễn chinh, thông qua kế hoạch Navarre.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội và du kích đã tham gia chiến dịch biên giới đóng tại huyện Phục Hòa, Cao Bằng, tháng 3/1951. Sau gần 8 năm kháng chiến, đến năm 1953, thế chiến lược trên chiến trường Việt Nam đã thay đổi căn bản: quân ta giành thế chủ động, quân viễn chinh Pháp lâm thế bị động. Để cứu vãn tình thế, tạo ra thắng lợi quân sự làm cơ sở cho một giải pháp chính trị có lợi, ngày 7/5/1953, Pháp cử tướng Henri Navarre sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân viễn chinh, thông qua kế hoạch Navarre.


Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 9/1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 9/1954.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước - 15

Ngày 18/9/1954, khi đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sỹ đơn vị bộ đội tình nguyện chiến đấu ở Lào mới về tại xã Chân Mộng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ, Bác căn dặn các công việc mà đơn vị cần phải làm để thực hiện tốt nghĩa vụ giúp đỡ các nước anh em.


Từng đoàn xe đạp từ các tỉnh khu VI thồ hàng phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử này là đòn quyết định tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện cuộc chiến, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Từng đoàn xe đạp từ các tỉnh khu VI thồ hàng phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử này là đòn quyết định tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện cuộc chiến, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.


Nhân dân Thủ đô Hà Nội đón bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội đón bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.

Hữu Nghị

MỚI NHẤT
Xử lý các cá nhân vụ Formosa: Bộ trưởng đã hứa rồi thì làm sớm đi!
Xử lý các cá nhân vụ Formosa: Bộ trưởng đã hứa rồi thì làm sớm đi!

(Dân trí) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn tất, công khai việc xử lý kỷ luật đối với những cá nhân liên quan đến việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung: “Bộ trưởng đã hứa với Quốc hội rồi, mà đã hứa không làm là không được. Làm sớm đi!”.

Thứ tư, 21/12/2016 - 03:04

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh qua đời
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh qua đời

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tấn Trịnh, một trong những vị bộ trưởng nổi tiếng của ngành Thủy sản, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, Đại biểu Quốc Hội các khóa VII,VIII, XII, Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương… vừa qua đời.

Thứ tư, 21/12/2016 - 01:23

Bí thư Hà Nội: Cần cơ chế đặc thù vì thiếu tiền là thấy trước “thảm hoạ”
Bí thư Hà Nội: Cần cơ chế đặc thù vì thiếu tiền là thấy trước “thảm hoạ”

(Dân trí) - Trước UB Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nêu những thách thức với Thủ đô mà nếu không có cơ chế tháo gỡ sẽ thành “thảm hoạ”.

Thứ tư, 21/12/2016 - 08:21

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen

(Dân trí) Chiều 20/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thứ ba, 20/12/2016 - 09:05

Hơn 800 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản học tập Nghị quyết Trung ương 4
Hơn 800 lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản học tập Nghị quyết Trung ương 4

(Dân trí) - Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII của Đảng cho 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Thứ ba, 20/12/2016 - 03:28

Bí thư Đà Nẵng: “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”
Bí thư Đà Nẵng: “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”

(Dân trí) - “Có cái gì đó chưa phù hợp, rất mong các đồng chí góp ý thẳng thắn, kịp thời. Lãnh đạo thành phố rất cầu thị và sẵn sàng lắng nghe ký kiến của các đồng chí trong quân đội. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của quân đội”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Thứ ba, 20/12/2016 - 02:50

Tăng thời lượng phiên chất vấn tại Quốc hội từ kỳ họp tới
Tăng thời lượng phiên chất vấn tại Quốc hội từ kỳ họp tới

(Dân trí) - Chiều 19/12, cho ý kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3, chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội ghi nhận nhiều điểm tích cực như các đại biểu mới nhập cuộc nhanh, không khí tranh luận sôi nổi. Thường vụ sẽ báo cáo Quốc hội xin tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn để thêm thời gian cho đại biểu tranh luận từ kỳ tới.

Thứ ba, 20/12/2016 - 07:24

Thủ tướng mong doanh nghiệp quân đội lâu đời thành tập đoàn hàng đầu về kinh tế biển
Thủ tướng mong doanh nghiệp quân đội lâu đời thành tập đoàn hàng đầu về kinh tế biển

(Dân trí) - Chiều 19/12, trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ tới thăm, làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sản Gòn, một doanh nghiệp đã kết hợp tốt nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng.

Thứ hai, 19/12/2016 - 11:00

Nghiêm cấm liên hoan tiệc tùng khi được thăng chức, bổ nhiệm
Nghiêm cấm liên hoan tiệc tùng khi được thăng chức, bổ nhiệm

(Dân trí) - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều việc làm như giao lưu, liên hoan mừng thăng chức, lợi dụng hiếu hỉ để chè chén xa hoa, biếu xén quà cáp với mục đích vụ lợi…

Thứ hai, 19/12/2016 - 09:30

Thủ tướng: Cùng là con cháu Lạc Hồng, phải chung tay xây dựng đất nước
Thủ tướng: Cùng là con cháu Lạc Hồng, phải chung tay xây dựng đất nước

(Dân trí) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị của Thủ tướng với các tổ chức tôn giáo tổ chức tại TPHCM hôm nay, 19/12. Thủ tướng nhấn mạnh, đều là người Việt Nam, đều là con cháu Hồng Lạc, mỗi người cần có trách nhiệm chung với dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước.

Thứ hai, 19/12/2016 - 07:56

Tổng Bí thư: “Bất luận hoàn cảnh, tình báo Quốc phòng chỉ được phép mạnh lên”
Tổng Bí thư: “Bất luận hoàn cảnh, tình báo Quốc phòng chỉ được phép mạnh lên”

(Dân trí) - Đây là mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt với lực lượng tình báo Quốc phòng khi đến thăm Tổng Cục Tình báo – Bộ Quốc phòng ngày hôm nay, 19/12.

Thứ hai, 19/12/2016 - 04:01

Lùi xem xét cơ chế kỷ luật cán bộ về hưu như ông Vũ Huy Hoàng
Lùi xem xét cơ chế kỷ luật cán bộ về hưu như ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Yêu cầu kỷ luật về mặt hành chính với nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng vẫn chưa thể thực hiện khi dự kiến xây dựng nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu phải lùi lại…

Thứ hai, 19/12/2016 - 02:07

ĐÁNG QUAN TÂM
"Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến"
"Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến"

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết: “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Chủ nhật, 18/12/2016 - 09:30

“Mình nói tiếng vì dân thì mình không sợ”
“Mình nói tiếng vì dân thì mình không sợ”

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được nhiều đại biểu Quốc hội, phóng viên báo chí đánh giá là cương trực, thẳng thắn, không ngại va chạm và luôn nói tiếng nói của người dân.

Chủ nhật, 18/12/2016 - 09:35

Ký ức Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến
Ký ức Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

(Dân trí) - Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng, sáng tạo, quân và dân Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, tản cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân; chuyển hàng ngàn tấn máy móc, vật tư ra An toàn khu, tạo tiềm lực ban đầu cho kháng chiến.

Chủ nhật, 18/12/2016 - 09:35

Khí phách “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - bản anh hùng ca mùa Đông
Khí phách “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - bản anh hùng ca mùa Đông

(Dân trí) - Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hình tượng những chiến sĩ Cảm tử quân Hà Nội “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” những ngày Toàn quốc kháng chiến mãi mãi là biểu tượng bất tử về cuộc chiến tranh nhân dân, mà ở đó mỗi người dân đều là chiến sỹ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc...

Chủ nhật, 18/12/2016 - 07:06

Người đứng đầu phải là “ông Bao Công” mới thấu đáo tâm tư người dân
Người đứng đầu phải là “ông Bao Công” mới thấu đáo tâm tư người dân

(Dân trí) - “Người lãnh đạo, đứng đầu phải thực sự là “ông Bao Công” trước Đảng, trước dân thì mới nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân một cách thấu đáo được” – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc phát biểu.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 04:02

Thủ tướng: Chống lũ là điều kiện thử thách lãnh đạo, xem có sát dân không
Thủ tướng: Chống lũ là điều kiện thử thách lãnh đạo, xem có sát dân không

(Dân trí) - “Phòng chống mưa lũ cũng là điều kiện để thử thách khả năng lãnh đạo các địa phương, xem các đồng chí có sát dân không, có sáng tạo không, có quyết liệt không, để làm sao khắc phục sớm hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 03:08

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh qua đời
Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh qua đời

(Dân trí) - Sáng nay, 17/12, Văn phòng Quốc hội phát đi thông báo, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh – Uỷ viên thường trực UB Pháp luật của Quốc hội đã qua đời đêm qua tại quê nhà (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Thứ bảy, 17/12/2016 - 02:33

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Angola
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm Angola

(Dân trí) - Tiếp tục chuyến công tác tại Châu Phi, đoàn đại biểu Đảng ta do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Angola từ ngày 16 -17/12.

Thứ bảy, 17/12/2016 - 01:26

Công bố 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam
Công bố 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam

Ngày 16/12, Hội nhà báo Việt Nam đã công bố 10 điều về đạo đức người làm báo đồng thời thông báo về Chương trình hành động của Hội nhà báo Việt Nam.

Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:50

Xuất cấp lương khô cứu dân vùng lũ vì nước sôi để "úp mì" cũng khó có
Xuất cấp lương khô cứu dân vùng lũ vì nước sôi để "úp mì" cũng khó có

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẩn thiết đề nghị, người dân rất cần lương khô, không thể ăn mì tôm được nữa, vì ngay cả nước sôi cũng rất khó kiếm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ trưởng Công thương chỉ đạo xuất cấp ngay lương khô để hỗ trợ Bình Định…

Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:40

Thủ tướng: Thanh niên phải đi đầu đổi mới, xung kích chống tệ nạn
Thủ tướng: Thanh niên phải đi đầu đổi mới, xung kích chống tệ nạn

(Dân trí) - Chiều 15/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đánh giá những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn, bàn phương hướng phối hợp thời gian tới.

Thứ năm, 15/12/2016 - 09:38

Thủ tướng gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp
Thủ tướng gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại Trường.

Thứ năm, 15/12/2016 - 02:02