Thứ sáu, 05/02/2016 - 10:48

Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Dân trí

Bộ Chính trị vừa phân công ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra cuối tháng 1 vừa qua, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tái cử vào Bộ Chính trị.

Ông Đinh Thế Huynh sinh ngày 15/05/1953; Quê quán: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Tháng 8/1971, ông Đinh Thế Huynh tham gia quân đội, sư đoàn 320. Năm 1972, ông tham gia chiến trường Quảng Trị.

Năm 1998, ông làm Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 cùng năm này, ông làm Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Năm 2005, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2010, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2011, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

PV