Thứ năm, 16/06/2016 - 14:00

Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Dân trí

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay (16/6), các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ này.


Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh tái đắc cử Chủ tịch HĐND với số phiếu bầu đạt tỉ lệ 100%

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh tái đắc cử Chủ tịch HĐND với số phiếu bầu đạt tỉ lệ 100%

Kết quả, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt tỉ lệ 100%.

Các ông Nguyễn Xuân Ký, Nguyễn Đức Thành trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII.

Ông Nguyễn Đức Long tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBDN tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 100%.

Các ông: Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Lê Quang Tùng, Vũ Văn Diện và bà Vũ Thị Thu Thủy cũng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng đã bầu thành viên UBND tỉnh gồm 21 đại biểu và 25 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được đánh giá là kỳ họp đầu tiên với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh trong suốt nhiệm kỳ.

Phạm Hải Sâm

Mới nhất