Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia

“Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội".

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ VII, kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013

 

Thưa các đồng chí,

 

Thưa quý vị đại biểu,

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ VII và kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các nhà báo có mặt tại đây và qua các đồng chí gửi tới toàn thể những người làm báo cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Thưa các đồng chí,

 

Thưa quý vị đại biểu,

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, kể từ ngày 21/6/1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên - tờ báo khởi đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, cho tới ngày nay, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta và đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội và đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của người dân.

 

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trao Giải Nhất cho các tác giả (ảnh: Việt Đức)

 

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

 

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, báo chí cả nước đã tuyên truyền cổ vũ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là chủ trương của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể khẳng định rằng, báo chí nước ta đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và những thành tựu chung trên các lĩnh vực trong những năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua.

 

Trong thời đại của hội nhập quốc tế và trong bối cảnh mới về thông tin truyền thông ngày nay, báo chí đã đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế. Thông tin và truyền thông rộng rãi về các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành sôi động quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, nhất là các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính tiền tệ, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh giữ vững chủ quyền, lãnh thổ quốc gia…

 

Phản ánh đa dạng, phong phú nhịp đập của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Báo chí ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng, góp phần thiết thực vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

 

Đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và vươn lên, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao với đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại như: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện… Và hôm nay chúng ta tự hào về đội ngũ những người làm báo hùng hậu với gần 20 nghìn hội viên trong cả nước. Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao và tạo hiệu quả xã hội tốt, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo.

 

Báo chí cách mạng của nước ta đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

 

Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích, những kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí quốc gia hôm nay.

 

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đảng cũng đã nêu rõ chức năng thông tin, giáo dục, phản biện xã hội… của báo chí vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

 

Trong buổi lễ trang trọng hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng nhớ lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi muốn nêu một số nội dung, định hướng để các đồng chí suy nghĩ và cùng nhau thực hiện thật tốt nhiệm vụ báo chí cách mạng trong thời gian tới.

 

Thứ nhất, báo chí nước ta cần phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, ra sức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị và phản ánh kịp thời việc học tập, nghiên cứu, triển khai ở các cấp, các ngành, địa phương nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên mọi người dân và doanh nghiệp trong cả nước thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội và các chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

 

Tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; tăng cường hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển với các nước.

 

Thứ hai, báo chí cần thực hiện tốt hơn nữa, chính xác hơn nữa việc phát hiện và phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Báo chí của chúng ta phải luôn là một lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc tình hình của đất nước; cũng như những thông tin gây phân tâm, làm phức tạp tình hình và không có lợi cho đất nước.

 

Thứ ba, các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, các Bộ, Ban ngành và các cơ quan Trung ương phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”; thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí; xử lý đúng pháp luật các việc làm sai trái trong hoạt động báo chí. Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 919/CT-TTg 19/6/2010) về việc Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

 

Thứ tư, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và thách thức khó khăn đều lớn, đan xen nhau, đòi hỏi những người làm báo của chúng ta phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin. Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo cách mạng Việt Nam, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Thứ năm, tiếp tục tổ chức thật tốt Giải Báo chí quốc gia. Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc; có hình thức tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những nhà báo trong sáng, kiên định, dũng cảm, sáng tạo, có những tác phẩm tốt cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện. Phát huy và nhân rộng ảnh hưởng và giá trị xã hội của Giải Báo chí quốc gia sau 7 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng, khoa học, hiện đại và chuyên nghiệp.

 

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thân ái chúc các đồng chí, những người làm báo Việt Nam, luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, cùng nhau chung sức chung lòng vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam XHCN-dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

 

Xin cảm ơn!

 

Theo VOV

MỚI NHẤT
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ: "Thơm như cánh gà chiên, nhưng không ăn được!"
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ: "Thơm như cánh gà chiên, nhưng không ăn được!"

(Dân trí) – Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho rằng, gói hỗ trợ 30.000 tỷ giao cho ngân hàng thì được vay cũng khó như bắc thang lên trời. “Nghe nói gói hỗ trợ khủng vậy, thơm như cánh gà chiên bơ chứ không có ăn được”, ông Minh nói.

Thứ tư, 26/06/2013 - 12:03

Nâng quan hệ Việt - Thái Lan lên tầm đối tác chiến lược
Nâng quan hệ Việt - Thái Lan lên tầm đối tác chiến lược

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan, với 5 trụ cột chính.

Thứ ba, 25/06/2013 - 10:45

Chủ tịch QH gặp Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện
Chủ tịch QH gặp Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện

Sáng 25/6, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2013-2016.

Thứ ba, 25/06/2013 - 07:54

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch đảng cầm quyền Thái Lan
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch đảng cầm quyền Thái Lan

Sáng 25/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Yingluck Shinawatra.

Thứ ba, 25/06/2013 - 07:30

Phấn đấu để mỗi người dân đều có nhà ở
Phấn đấu để mỗi người dân đều có nhà ở

(Dân trí) - “Không có nước nào đảm bảo mỗi người dân đều mua được nhà. Bằng các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, chúng ta đang cố gắng để làm sao mỗi người dân đều có nhà để ở, thuê lại của nhà nước với giá rẻ”.

Thứ ba, 25/06/2013 - 03:15

Đà Nẵng không gây thất thu hơn 3.400 tỉ đồng
Đà Nẵng không gây thất thu hơn 3.400 tỉ đồng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng sáng 24/6.

Thứ ba, 25/06/2013 - 09:15

Tham nhũng, lãng phí - chống không tốt sẽ đe dọa sự tồn vong
Tham nhũng, lãng phí - chống không tốt sẽ đe dọa sự tồn vong

(Dân trí) - Tiếp xúc cử tri quận 1, Tp HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chống lãng phí không tốt sẽ đe dọa sự tồn vong của chế độ và giảm lòng tin của nhân dân.

Thứ hai, 24/06/2013 - 01:56

Bộ trưởng Ngoại giao trả lời về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Bộ trưởng Ngoại giao trả lời về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

(Dân trí) - Tối 21/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (từ 19-21/6/2013).

Chủ nhật, 23/06/2013 - 04:33

Các tỉnh miền Trung tránh chồng chéo trong quá trình phát triển
Các tỉnh miền Trung tránh chồng chéo trong quá trình phát triển

(Dân trí) - Sau 4 phiên thảo luận, Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” 9 tỉnh thành duyên hải miền Trung đã bế mạc chiều 22/6 với những đánh giá về khó khăn và thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương này.

Chủ nhật, 23/06/2013 - 10:39

Quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn phát triển mới
Quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn phát triển mới

Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc cùng nhấn mạnh đưa quan hệ Việt-Trung đã bước sang giai đoạn phát triển mới về chất.

Thứ bảy, 22/06/2013 - 10:15

Hải quân Việt-Trung tổ chức tuần tra liên hợp trên biển
Hải quân Việt-Trung tổ chức tuần tra liên hợp trên biển

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chiều 22/6, tại Đà Nẵng, tàu HQ 011 và HQ 012 cùng hơn 200 sỹ quan và thủy thủ đoàn đã xuất phát tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 15 với Hải quân Trung Quốc và thăm, giao lưu tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Thứ bảy, 22/06/2013 - 09:39

Thông điệp Biển Đông trong chuyến thăm của Chủ tịch nước
Thông điệp Biển Đông trong chuyến thăm của Chủ tịch nước

Những vấn đề nảy sinh sẽ không để ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông.

Thứ bảy, 22/06/2013 - 01:51

ĐÁNG QUAN TÂM
“Tăng nhiều độ rủi ro với quan chức từ việc lấy phiếu tín nhiệm”
“Tăng nhiều độ rủi ro với quan chức từ việc lấy phiếu tín nhiệm”

(Dân trí) - “Chỉ một quyết định lấy phiếu tín nhiệm đã nâng quyền của đại biểu lên rõ rệt, mức độ rủi ro đối với quan chức cũng cao hơn rất nhiều. Việc đó khẳng định quyền lực rất cao của Quốc hội.” - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng nói.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 06:32

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

(Dân trí) - Lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung rộng rãi về việc làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung trong tình hình mới, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 06:08

Chủ tịch nước thăm cộng đồng người Việt ở Bắc Kinh
Chủ tịch nước thăm cộng đồng người Việt ở Bắc Kinh

Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19-21/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Bắc Kinh.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 05:02

Quốc hội hoàn thành một kỳ họp lịch sử
Quốc hội hoàn thành một kỳ họp lịch sử

(Dân trí) - Đánh giá nhiều nội dung quan trọng như thảo luận sửa Hiến pháp, hoãn thông qua luật Đất đai sửa đổi, đặc biệt là thực hiện thành công việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đã hoàn thành trọng trách một kỳ họp lịch sử.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 03:33

Hoãn thông qua luật Đất đai sửa đổi
Hoãn thông qua luật Đất đai sửa đổi

(Dân trí) - Với quá nửa số đại biểu đề nghị lùi thời diểm thông qua dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Quốc hội đã thống nhất hoãn việc biểu quyết thông qua luật này tới kỳ họp cuối năm nay (tháng 10/2013).

Thứ sáu, 21/06/2013 - 10:18

Diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông Việt Nam
Diễn đàn cấp cao CNTT và truyền thông Việt Nam

Với chủ đề “Công nghệ thông tin - nền tảng của phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia,” Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam lần thứ 3 năm 2013 đã khai mạc sáng 20/6 tại Hà Nội.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 09:56

Chủ tịch nước gặp gỡ nhân sỹ, trí thức Trung Quốc
Chủ tịch nước gặp gỡ nhân sỹ, trí thức Trung Quốc

Ngày 20/6, tại Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật hơn 100 cán bộ, nhân viên Hội Hữu nghị, cựu cố vấn quân sự, cựu quan chức ngoại giao, nhân sỹ, học giả, thanh niên sinh viên Trung Quốc.

Thứ sáu, 21/06/2013 - 09:44

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với các lãnh đạo Trung Quốc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với các lãnh đạo Trung Quốc

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Thứ năm, 20/06/2013 - 07:26

Việt- Trung mở rộng khu vực xác định thỏa thuận thăm dò chung
Việt- Trung mở rộng khu vực xác định thỏa thuận thăm dò chung

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 19/6/2013, Petrovietnam và tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc CNOOC đã ký kết mở rộng khu vực xác định thỏa thuận thăm dò chung trong Vịnh Bắc Bộ.

Thứ năm, 20/06/2013 - 09:04

Thoả thuận nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung
Thoả thuận nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung

(Dân trí) - Ngày 11/10/2011 Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước. Dân Trí xin được trích đăng nhân chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thứ năm, 20/06/2013 - 08:33

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình

(Dân trí) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng làm phong phú thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc...

Thứ năm, 20/06/2013 - 06:56

Tặng bằng khen cho Việt kiều sưu tầm nhiều bản đồ chủ quyền biển đảo
Tặng bằng khen cho Việt kiều sưu tầm nhiều bản đồ chủ quyền biển đảo

(Dân trí) - Sáng 19/6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức tặng bằng khen cho anh Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ, vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc sưu tầm tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Thứ tư, 19/06/2013 - 07:55