Thứ sáu, 08/06/2018 - 16:50

Quảng Trị: Tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến

Dân trí

Ngày 8/6, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua phát triển sâu rộng như “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”,…

Quảng Trị: Tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến

Nhờ vậy, Quảng Trị đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trong năm 2018 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 7,5%; Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 14.000 tỷ đồng. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới từ 41% đến 42,7%. Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Quảng Trị vinh dự được Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị đã tuyên dương 20 tập thể và 56 cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hi sinh gian khổ để cùng với quân và dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, những thành tích to lớn.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình
Ông Nguyễn Văn Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình

Trong sự nghiệp cách mạng, thi đua đã trở thành động lực cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong các cuộc kháng chiến, trên tiền tuyến các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công, ở hậu phương nhân dân thi đua lao động sản xuất giỏi để diệt “giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua đã giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, đơn vị. Đã thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và tình trạng kém phát triển để trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đảm bảo về an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền Quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và từng địa phương, đơn vị. Nó thể hiện sự phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với các phong trào thi đua tiêu biểu như giành 3 đỉnh cao quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Phong trào 4 trưởng thành, 5 xung kích của thanh niên, phong trào phụ nữ học tập, giúp nhau phát triển kinh tế… Những phong trào ý nghĩa đó đã được các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, gắn với giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội và của quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Từ trong phong trào thi đua đã tạo ra động lực mới để Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc năm 2017, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%. Sau nhiều năm phấn đấu đã có 22/22 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống và chất lượng tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư đạt được một số kết quả ấn tượng, quốc phòng an ninh được đảm bảo, giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về tư duy, hành động của lãnh đạo các cấp.

Kết tinh của phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, xuất sắc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị biểu dương, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề ra những nhiệm vụ thi đua trong năm 2018: Tập trung quan tâm tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng về công tác thi đua khen thưởng. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, vấn đề bức xúc nổi cộm, phát triển kinh tế bền vững, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân rộng phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đăng Đức

70 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua

Mới nhất