Thứ bảy, 27/08/2016 - 16:17

Thanh Hóa không tổ chức chúc mừng các cơ quan nhà nước dịp Quốc khánh

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân không chúc mừng các cơ quan hành chính nhà nước trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân không tổ chức đến chúc mừng UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo dành thời gian thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo dành thời gian thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Thay vào đó, dành thời gian thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, khai giảng năm học mới 2016-2017.

Đây là những nhiệm vụ thực hiện Chị thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiểu quả tổ chức các ngày kỷ niệm; Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Quyết định 253/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Duy Tuyên

Mới nhất