Thứ tư, 07/02/2018 - 18:25

Thủ tướng lo ngại chuyện cá độ bóng đá được chấp nhận trong luật

Dân trí

Báo cáo trước UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, quan điểm của Thủ tướng là không nên đưa quy định đặt cược thể thao vào luật, mà nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định khi vấn đề đặt cược bóng đá quốc tế hiện còn chưa tổng kết mà đây là vấn đề ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Chiều 7/2, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Qua thảo luận tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội (tháng 11/2017), một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về đặt cược thể thao, giao Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược.


Báo cáo trước UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Thủ tướng chưa muốn luật hóa quy định về đặt cược thể thao

Báo cáo trước UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Thủ tướng chưa muốn luật hóa quy định về đặt cược thể thao

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần có thời gian đánh giá, tổng kết Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trước khi quy định trong ulật để đảm bảo tính khả thi của điều luật.

Theo UB Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung quy định về đặt cược thể thao trong dự thảo luật cần được nghiên cứu, xem xét. Lý do đưa ra, trong những năm qua, thị trường đặt cược thể thao trên thế giới có xu hướng phát triển nhanh. Nhiều quốc gia đã chính thức hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao. Việc hợp thức hóa thị trường đặt cược thể thao nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường này, hạn chế các tác động xấu đối với xã hội, đáp ứng nhu cầu về giải trí của một bộ phận người dân và đem lại một khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, hiện nay, Chính phủ đã cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Việc xem xét tiếp tục mở rộng diện triển khai đặt cược trong hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao ở Việt Nam là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này.

Quan điểm của UB Thường vụ Quốc hội là cần bổ sung nội dung về đặt cược thể thao theo hướng chỉ quy định khái niệm, nguyên tắc đặt cược thể thao và giao Chính phủ quy định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, quan điểm của Thủ tướng là không nên đưa quy định đặt cược thể thao vào luật, mà nên để Chính phủ thực hiện theo nghị định.

Một cán bộ từ Văn phòng Chính phủ cho biết thêm, khi thảo luận ở Quốc hội thì cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, khi báo cáo lại với Thủ tướng thì Thủ tướng nói đặt cược bóng đá quốc tế hiện chưa tổng kết, đây là vấn đề ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và an ninh trật tự nên chưa đưa vào luật được, sau một thời gian nữa sẽ đưa vào luật thì chắc chắn hơn.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định lại băn khoăn trước thông tin này vì ở tờ trình dự án luật nêu, 19/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án bổ sung nội dung quy định về đặt cược thể thao vào dự thảo luật.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề, khi trình Quốc hội thì Chính phủ còn có ý kiến khác nhau nên trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Nhưng công văn mới nhất thì lại nói Thủ tướng có ý kiến không quy định đặt cược thể thao mà giữ nguyên đề nghị như tờ trình ra Quốc hội. Vậy quan điểm chính thức của Chính phủ là thế nào?

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, luật cần ghi nguyên tắc, còn bao giờ đặt và được đăt cược nội dung nào thì do Chính phủ quy định.

P.Thảo