Thứ ba, 04/09/2018 - 10:37

Thừa Thiên Huế thay đổi giờ làm việc

Dân trí

Ngày 4/9, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa ban hành thông báo số 234/TB-UBND về việc thay đổi giờ làm việc, áp dụng từ ngày mai 5/9.

Theo đó, căn cứ trên nhiều Bộ luật, trên cơ sở lấy ý kiến các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố, thị xã, các huyện và một số cơ quan trung ương đóng tại địa bàn, và từ tình hình thực tế về nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định giờ làm việc mới như sau:

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’ (thay cho giờ cũ 7h đến 11h30’), buổi chiều từ 13h đến 17h (thay cho giờ cũ từ 13h30‘ đến 17h). Đối với các cơ quan đơn vị làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì giờ làm việc buổi sáng cũng bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’.

Giờ làm việc này được quy định áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thay đổi giờ làm việc từ ngày 5/9/2018
Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thay đổi giờ làm việc từ ngày 5/9/2018

Nhưng đối với cán bộ ,công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương thì không thay đổi, giữ nguyên mốc giờ cũ (sáng từ 7h đến 11h30’, chiều từ 13h30’ đến 17h).

Riêng thời giờ làm việc của các cơ quan trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế thì do các cơ quan quy định.

Cụ thể, việc thay đổi giờ làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế được áp dụng từ ngày mai 5/9.

Các cơ quan đơn vị làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì giờ làm việc buổi sáng cũng bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’.
Các cơ quan đơn vị làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì giờ làm việc buổi sáng cũng bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’.

Theo ý kiến một số công chức, viên chức tại Huế, giờ làm việc mới sẽ thuận lợi hơn do phù hợp với điều kiện sinh hoạt gia đình khi đưa đón con cái đi học, đỡ tắc đường vào buổi sáng hơn.

Đại Dương

Mới nhất