“Tổng Bí thư nêu thông điệp chỉnh đốn Đảng từ những việc cụ thể”

Dân trí “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nói ít làm nhiều, không “trống giong cờ mở”. Như vừa rồi, chỉ một chỉ đạo của Tổng Bí thư về một vụ việc cụ thể đã làm “rung chuyển” không khí chung” - ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương nhận xét.
>>Tổng Bí thư: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực để chặn suy thoái cán bộ
>>Tổng Bí thư: Suy thoái, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gây hậu quả khôn lường

Ông Nguyễn Đức Hà là thành viên tổ soạn thảo đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng phục vụ cho Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; cũng là thành viên tổ giúp việc cho Bộ Chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.


Ông Nguyễn Đức Hà: Người đứng đầu Đảng nêu thông điệp làm đến nơi đến chốn trong chỉnh đốn Đảng là rất đáng chú ý.

Ông Nguyễn Đức Hà: "Người đứng đầu Đảng nêu thông điệp làm đến nơi đến chốn trong chỉnh đốn Đảng là rất đáng chú ý".

Ông cho biết, 17 năm trước, Trung ương Đảng khóa VIII ra Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Còn tại Hội nghị TƯ 4 khoá XI, TƯ đã ra Nghị quyết 04 (NQ04) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Như vậy, khoá XII này, việc ban hành NQ04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có thể gọi là là NQ04 lần 2.

- Vậy có thể hiểu NQ04 lần 2 này là để tiếp tục thực hiện NQ04 lần 1, thưa ông?

- Không chỉ như vậy. NQ04 lần 2 này có phần thúc đẩy thực hiện tiếp, nhất là những vấn đề mà việc thực hiện NQ04 lần 1 chưa làm được hoặc làm chưa tốt. Ngoài ra, phạm vi đề cập tới của NQ lần này rộng hơn: cụ thể hóa, nêu rõ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng nhiều giải pháp kèm theo. Với phạm vi như vậy, NQ04 lần này cụ thể hóa nhiệm vụ đầu tiên trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII đề ra.

- NQ04 lần 2 thẳng thắn đánh giá, hiệu quả thực hiện NQ04 lần 1 còn hạn chế, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn hình thức, cần khắc phục. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

- Thực hiện NQ04 lần 1, trong các công việc đã triển khai thì nội dung tự phê bình và phê bình, đã làm khá rầm rộ, tuy nhiên về mặt nào đó, kết quả còn hạn chế.

Khóa XI làm theo cách truyền thống là “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, với hi vọng là trên thực sự gương mẫu để lan tỏa xuống dưới. Thực tế triển khai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm rất nghiêm túc, đến mức đề nghị kỷ luật một cá nhân, đồng thời kỷ luật cả tập thể Bộ Chính trị. Nhưng khi đưa ra Trung ương, đề nghị này lại không được ủng hộ. Đến cấp dưới thì trông chờ, xem trên thực hiện thế nào, thấy Trung ương không kỷ luật ai cả thì cũng… “xì hơi”, buông xuôi.

Cách làm ấy dựa trên quan điểm chú trọng đức trị, kêu gọi sự tự giác, thành khẩn, ý thức gương mẫu của đảng viên, nhất là cấp trên. Tuy nhiên, việc thực hiện còn thiếu giải pháp mạnh, tức chưa cân bằng yếu tố pháp trị. Đây một vấn đề mà NQ04 khóa XII có giải pháp khắc phục.

- Trong NQ04 lần này vẫn có giải pháp tự phê bình và phê bình mà như ông nói là dựa vào “đức trị”, vào ý thức tự giác của Đảng viên. Yếu tố “pháp trị” thể hiện thế nào, thưa ông?

- Tự phê bình và phê bình vẫn phải làm, nhưng cách làm có đổi mới. Lần này, những việc gì làm ngay được là các cấp, các ngành triển khai luôn, không chờ đợi gì cả. Tự phê bình, phê bình không làm như lần trước mà gắn với việc kiểm điểm công tác cuối năm, làm đồng thời các cấp luôn, chứ không “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau” như khóa XI.

Ngoài ra, từng cấp, từng đơn vị sẽ chọn những việc nổi cộm, dư luận quan tâm, bức xúc tập trung tự phê bình, phê bình kết hợp chặt chẽ với kiểm tra, kỷ luật. Như thế sẽ khắc phục tư tưởng bị động, trông chờ xem trên thế nào, và gắn thêm công cụ kỷ luật, chế tài để xử lý các việc sai phạm. Đấy chính là chú trọng “pháp trị” bên cạnh “đức trị”.

- Nhiều ý kiến đã chỉ rõ, đây là lần đầu tiên TƯ Đảng cụ thể hoá 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Nhiều năm công tác ở cơ quan đầu não của Đảng, ông nhận thức thế nào về tình hình suy thoái hiện nay?

- Trong 27 biểu hiện suy thoái, chỉ nhìn vào biểu hiện “nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, có thể thấy, hầu như Đảng viên nào cũng có. Chúng ta cứ nói là suy thoái diễn ra ở một bộ phận không nhỏ, nhưng sự diễn biến ấy đang trong chính mỗi chúng ta đây này.

Có hai việc trong TƯ vừa qua cũng cho thấy bóng dáng của biểu hiện ấy. Chuẩn bị nhân sự đứng đầu Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư thông báo sẽ gửi phiếu thăm dò cho phương án ông Nguyễn Bá Thanh. Kết quả thăm dò thể hiện sự thống nhất khá cao, gần 80% phiếu đồng ý. Nhưng hôm sau tiến hành bỏ phiếu thì kết quả… tụt luôn mấy chục phiếu. Biểu hiện đó là gì - là không trung thực, là nói một đằng làm một nẻo, là trong đầu nghĩ khác miệng nói khác!

Việc Bộ Chính trị đề nghị phê bình cả tập thể Bộ Chính trị mà Trung ương không đồng ý cũng tương tự như vậy. Vì TƯ như thế nên phía dưới cũng buông, tự phê và phê bình theo yêu cầu NQ04 khóa XI không thực chất nữa. Tôi nghĩ, nếu dịp đó mà Trung ương làm nghiêm túc thì việc kiểm điểm ở các cấp bên dưới sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.

- Là thành viên tổ soạn thảo Đề án tăng cường chỉnh đốn Đảng lần này, làm việc, tiếp xúc với Tổng Bí thư và những người lãnh đạo cao nhất trong Đảng, ông được yêu cầu truyền tải tinh thần thế nào về công cuộc chỉnh đốn Đảng lần này?

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nói ít làm nhiều, không “trống giong cờ mở”. Như vừa rồi, chỉ một văn bản của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Tổng Bí thư về một vụ việc cụ thể đã làm “rung chuyển” không khí chung. Giải pháp cũng đi ngay vào thực tế, như việc Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thay mặt Ban Bí thư ra công văn nói rõ từ nay không sửa, đính chính tuổi với Đảng viên nữa. Một thao tác đó nhưng sẽ là “im đét”, chấm dứt tình trạng chạy tuổi trước mỗi dịp đại hội.

- Việc Tổng Bí thư lần đầu tiên có ý kiến chỉ đạo việc cụ thể có thể hiểu là nhất quán với tinh thần NQ04 vừa ban hành?

- Đúng thế. Tinh thần Đại hội XII là tập trung cho nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ráo riết hơn, quyết liệt hơn. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, TƯ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII bằng NQ04 lần này… Tất cả đều nằm trong mạch chuyển động ấy.

Tổng Bí thư đã nói rõ quyết tâm “làm đến nơi, đến chốn, không chịu sức ép của bất cứ cá nhân, tổ chức nào”. Người đứng đầu Đảng nêu thông điệp như vậy là rất đáng chú ý.

- Xin cảm ơn ông!

Nhân Gia (thực hiện)

MỚI NHẤT
Tổng thống Ireland thăm Trung tâm trưng bày hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị
Tổng thống Ireland thăm Trung tâm trưng bày hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị

(Dân trí) - Đến thăm Trung tâm trưng bày khắc phục hậu quả bom mìn và hiện trường khảo sát bom chùm tại tỉnh Quảng Trị, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins chia sẻ về những khó khăn mà nhân dân Việt Nam đã phải trải qua, những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, cùng với sự cố gắng, nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh để ổn định và phát triển.

Thứ tư, 09/11/2016 - 09:13

Tổng Bí thư tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc
Tổng Bí thư tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thứ tư, 09/11/2016 - 08:48

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang

(Dân trí) - Chiều 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thứ tư, 09/11/2016 - 05:16

Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp
Xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp

(Dân trí) - Sáng ngày 9/11/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu Dương Khê, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Thứ tư, 09/11/2016 - 04:22

Ngày mai Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ quy trình kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng
Ngày mai Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ quy trình kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, chiều nay ông sẽ làm việc với các các đơn vị liên quan, để ngày mai (10/11) có báo cáo Chính phủ quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Thứ tư, 09/11/2016 - 03:06

Chính phủ trình Quốc hội dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Chính phủ trình Quốc hội dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(Dân trí) - Chiều mai (10/11), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ tư, 09/11/2016 - 12:22

Đại sứ Mỹ: “Dù ai là Tổng thống, tương lai nước Mỹ luôn gắn với châu Á”
Đại sứ Mỹ: “Dù ai là Tổng thống, tương lai nước Mỹ luôn gắn với châu Á”

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bộc bạch rằng, tối qua ông ngủ không ngon vì cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra. Vị Đại sứ cũng khẳng định, dù bà Clinton hay ông Trump là Tổng thống thì tương lai của nước Mỹ luôn gắn liền với châu Á.

Thứ tư, 09/11/2016 - 11:20

Thu thuế được 5,7 tỷ đồng, tiền chi bộ máy quản lý gấp nhiều lần?
Thu thuế được 5,7 tỷ đồng, tiền chi bộ máy quản lý gấp nhiều lần?

(Dân trí) - Chiều 8/11, thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu Quốc hội đề nghị dừng luôn loại thuế này vì việc thu thuế thực hiện cả năm chỉ được khoảng 5,7 tỷ đồng mà chi phí vận hành việc quản lý, thu thuế lại lớn hơn nhiều lần…

Thứ tư, 09/11/2016 - 12:10

Thủ tướng hội kiến Tổng thống Ireland
Thủ tướng hội kiến Tổng thống Ireland

(Dân trí) - Chiều 8/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Ireland Michael D. Higgins có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thứ ba, 08/11/2016 - 09:03

Chủ tịch nước gửi thư cảm ơn Tổng thống Philippines về việc thả ngư dân
Chủ tịch nước gửi thư cảm ơn Tổng thống Philippines về việc thả ngư dân

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư cảm ơn tới Tổng thống Phlippines Rodrigo Duterte về quyết định trả tự do cho 17 ngư dân Việt Nam vừa qua.

Thứ ba, 08/11/2016 - 08:13

Phó Thủ tướng chỉ đạo “dỡ kho” hải sản tồn, đền bù cho người dân
Phó Thủ tướng chỉ đạo “dỡ kho” hải sản tồn, đền bù cho người dân

(Dân trí) - Chỉ đạo hướng tháo gỡ để giải phóng hơn 5000 tấn hải sản còn tồn kho của người dân 4 tỉnh miền Trung vì sự cố Formosa, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tiêu huỷ gần 1000 tấn không đảm bảo an toàn, bồi thường 100% giá trị, tổ chức tiêu thụ 4000 tấn khác, hỗ trợ 30% giá trị.

Thứ ba, 08/11/2016 - 06:04

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không chống tham nhũng kiểu... hình thức
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Không chống tham nhũng kiểu... hình thức

(Dân trí) - Dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tay đã nhúng chàm làm sao chống tham nhũng được”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và đặc biệt không chống tham nhũng theo kiểu hình thức.

Thứ ba, 08/11/2016 - 12:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Quảng Nam cần phấn đấu là tỉnh kiểu mẫu
Quảng Nam cần phấn đấu là tỉnh kiểu mẫu

(Dân trí) - “Quảng Nam quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, là mô hình kiểu mẫu; cùng với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của vùng Trung Trung bộ”, đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Thứ hai, 07/11/2016 - 10:41

Việt Nam - Ireland ký kết các văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực
Việt Nam - Ireland ký kết các văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

(Dân trí) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins (Mai-cơn Đ. Hích-gin) và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 - 14/11/2016.

Thứ hai, 07/11/2016 - 04:23

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin
Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016), sáng nay lãnh đạo, cán bộ Thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới tại Tượng đài V.I.Lenin.

Thứ hai, 07/11/2016 - 08:03

Toàn văn Nghị quyết Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả
Toàn văn Nghị quyết Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả

(Dân trí) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chủ nhật, 06/11/2016 - 06:00

Cà Mau: Nhiều tiêu chí chỉ số cải cách hành chính đạt... điểm 0
Cà Mau: Nhiều tiêu chí chỉ số cải cách hành chính đạt... điểm 0

(Dân trí) - Cà Mau có 12 tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 chưa đạt yêu cầu, dẫn đến bị tụt hạng so với năm 2014. Chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản chấn chỉnh các Sở, Ban ngành, địa phương để cải thiện tình hình.

Thứ bảy, 05/11/2016 - 09:19

Chính phủ buộc giữ yên giá điện, viện phí  2 tháng cuối năm
Chính phủ buộc giữ yên giá điện, viện phí 2 tháng cuối năm

(Dân trí) - Không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế 2 tháng còn lại năm 2016; tiếp tục giảm phí BOT ở 19 trạm thu phí… là những biện pháp điều hành quan trọng để ổn định dân sinh được đề ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016.

Thứ bảy, 05/11/2016 - 12:34

Chưa có tiền lệ phải "cách chức" người không còn chức vụ như ông Vũ Huy Hoàng
Chưa có tiền lệ phải "cách chức" người không còn chức vụ như ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Nói về “cái khó” trong việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền với nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khi ông này đã nghỉ hưu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu quy trình phù hợp để “cách chức” Bộ trưởng của ông này.

Thứ sáu, 04/11/2016 - 04:58

“Lãnh đạo huyện làm sai, phải xin lỗi người dân”
“Lãnh đạo huyện làm sai, phải xin lỗi người dân”

(Dân trí) - Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu trên khi tiếp công dân xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, giải quyết khiếu nại tố cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh này ngày hôm nay, 3/11.

Thứ năm, 03/11/2016 - 08:34

Ban Bí thư thi hành kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ban Bí thư thi hành kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Ban Bí thư TƯ Đảng thống nhất 100% quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Hoàng. Ban Bí thư đề nghị bên Chính phủ, Quốc hội cùng chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính với ông Hoàng đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Thứ năm, 03/11/2016 - 06:20

Coi nhẹ, buông lỏng giáo dục đạo đức cán bộ?
Coi nhẹ, buông lỏng giáo dục đạo đức cán bộ?

(Dân trí) - Phát biểu trước Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 3/11, đại biểu Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhận xét, cán bộ đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp khi đến đâu đó chỉ đạo thì chỉ tập trung nói nhiều về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chính trị chung chung.

Thứ năm, 03/11/2016 - 09:43

Không thanh tra việc ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm cán bộ vào “phút chót”
Không thanh tra việc ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm cán bộ vào “phút chót”

(Dân trí) - Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu bác bỏ thông tin đoàn thanh tra công vụ của Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc người tiền nhiệm Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi nghỉ hưu…

Thứ năm, 03/11/2016 - 09:35

Vụ Trịnh Xuân Thanh - "Truy" gốc rễ trách nhiệm người lãnh đạo!
Vụ Trịnh Xuân Thanh - "Truy" gốc rễ trách nhiệm người lãnh đạo!

(Dân trí) - Gợi ý biện pháp chỉnh đốn Đảng thiết thực nhất nên làm lúc này là làm rõ những vụ việc như Trịnh Xuân Thanh, cần “truy” gốc rễ ở những cấp lãnh đạo, người phụ trách lĩnh vực, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng, phải kết luận cụ thể trách nhiệm thuộc về ai…

Thứ năm, 03/11/2016 - 05:30