Thứ sáu, 02/06/2017 - 08:18

Quảng Trị:

Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

Dân trí

Chiều tối 1/6, tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới 8/6”; “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017”, khai mạc triển lãm lưu động bản đồ, trưng bày tư liệu lịch sử “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm lần này đã giới thiệu rất nhiều ấn phẩm, bao gồm: tư liệu bản đồ, văn bản, hình ảnh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, được thu thập trong nước và các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc như: Atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in các năm 1917, 1919, 1933 và do phái bộ truyền giáo London in cho nhà Thanh năm 1908; nhiều châu bản triều Nguyễn, thư tịch cổ, văn bản Hán Nôm... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam -Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Mít tinh hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới 8/6”; “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
Mít tinh hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới 8/6”; “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam"

Đợt triển lãm này đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong nước lẫn kiều bào ở nước ngoài, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, cung cấp những thông tin, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền pháp lý của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; Đồng thời giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung quốc hiểu được sự thật lịch sử, ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc buổi triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc buổi triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: “Biển và hải đảo có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia trên thế giới. Với nước ta, biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Để nâng cao hơn nữa nhận thức, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ môi trường biển, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần dảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cán bộ lãnh đạo và nhân dân tìm hiểu tư liệu tại triển lãm
Cán bộ lãnh đạo và nhân dân tìm hiểu tư liệu tại triển lãm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị: Các cấp, ngành và các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển đảo và vùng trời của Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển, đảo”.

Đăng Đức