Việt Nam tổ chức thành công 3 hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác ASEAN

Dân trí Trong 5 ngày (từ 8-12/10/2018), tại Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công 3 Hội nghị quan trọng cấp Bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Chiều nay (12/10), tại Hà Nội, trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Trong 5 ngày làm việc (từ 8-12/10/2018), tại Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công 3 Hội nghị quan trọng cấp Bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đó là: Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF), lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), lần thứ 18; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) lần thứ 6 với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu tham dự, trong đó có 7 Bộ trưởng, 7 Thứ trưởng và tương đương và Phó Tổng thư ký ASEAN.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thông báo kết quả các hội nghị...
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thông báo kết quả các hội nghị...

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Việt Nam được bầu là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN và sẽ giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ AMAF, AMAF+3 từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019.

Với sự chủ trì và điều hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, các Bộ trưởng và đại biểu đã bàn bạc, thảo luận để xem xét và thông qua 23 tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm thủy sản và nhất trí ký kết 3 văn kiện hợp tác.

1. Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 (diễn ra ngày 11/10), các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp đã thông qua Khung đa ngành về biến đổi khí hậu: Nông - Lâm nghiệp hướng tới an ninh lương thực, dinh dưỡng và thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, nguồn nước và thủy sản.

Hội nghị thông qua năm (5) tài liệu hướng dẫn quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng nông sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thương mại nông lâm sản trong ASEAN.

Hội nghị đã thông qua các hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực này trong khu vực ASEAN cũng như việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hội nghị đã thông qua phương pháp tiếp cận của AMAF trong việc lồng ghép giới trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy và ủng hộ bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình và hệ thống thực phẩm nông nghiệp ở cấp khu vực và quốc gia.

Hội nghị cũng đã thông qua lộ trình ASEAN nhằm tăng cường vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu 2018-2025, đây là khuôn khổ để hài hòa hóa cơ cấu pháp lý và thể chế của hợp tác xã nông nghiệp giữa các nước thành viên ASEAN.

Về lĩnh vực Lâm nghiệp

Hội nghị đã thông qua tài liệu Hướng dẫn Phát triển Nông lâm ASEAN nhằm thúc đẩy vai trò của ngành nông lâm nghiệp, đồng thời đạt được các kết quả kinh tế, môi trường và xã hội ở cấp nông trại, hộ gia đình và cảnh quan, giúp các nước thành viên ASEAN đạt được các mục tiêu liên quan đến an ninh lương thực, tăng trưởng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, khôi phục đất đai, bảo vệ rừng đầu nguồn, bình đẳng giới, lâm nghiệp quy mô xã hội/ cộng đồng, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Nhân dịp này Hội nghị cũng đã thông qua Sổ tay hướng dẫn Đánh giá Thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị rừng (FLEG) ở các nước thành viên ASEAN.

Về lĩnh vực thuỷ sản

Hội nghị nhất trí thành lập Nhóm công tác chuyên gia ASEAN về thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (EWG – ASEAN GAqP). Thông qua Quy định chính sách thiết lập Hệ thống nhãn mác sinh thái khu vực ASEAN để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn cá ngừ và đảm bảo thực thi các quy định xã hội có trách nhiệm.

Về Hợp tác với Đối tác Đối thoại và Tổ chức quốc tế

Hội nghị hài lòng về kết quả hợp tác Đối tác Đối thoại của ASEAN, đặc biệt là với Úc, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về lương thực, nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025.

2. Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), diễn ra ngày 12/10, các Bộ trưởng đánh giá cao tiến độ thực hiện Chiến lược hợp tác ASEAN+3 (APTCS) giai đoạn 2016-2025, thể hiện tinh thần hợp tác của ASEAN+3 và một số hoạt động quan trọng nhằm tăng cường an ninh lương thực; quản lý rừng bền vững; giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu; sức khỏe động thực vật và kiểm soát dịch bệnh; nâng cao năng lực xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hệ thống thông tin, kiến thức mạng và trao đổi nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tiến bộ trong việc thực hiện Thỏa thuận dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) và tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện Thỏa thuận APTERR. Đồng thời, ghi nhận tiến độ của Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN+3 (AFSIS), đặc biệt là công tác phát triển thông tin an ninh lương thực trong khu vực và cải thiện số liệu thống kê về chế biến và phân phối thực phẩm nông nghiệp ở ASEAN.

Các Bộ trưởng Nông Lâm ASEAN đánh giá cao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ủng hộ và cam kết trong việc tăng cường Hợp tác ASEAN+3 liên quan tới lĩnh vực Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong tiến trình hợp tác nói trên, Hội nghị lần này trao đổi và thống nhất ký kết 3 văn kiện quan trọng đó là:

- Nghị định thư sửa đổi Thoả thuận Quỹ Dự trữ lúa gạo khẩn cấp ASEAN+3.

- Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa ASEAN và Trung Quốc về hợp tác nông nghiệp và thực phẩm.

- Biên bản Ghi nhớ giữa ASEAN và FAO về Tăng cường hợp tác trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp báo.
Quang cảnh cuộc họp báo.

3. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch (SPS) lần thứ 6 (diễn ra ngày 12/10) dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Thứ trưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hội nghị nhắc lại thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 để tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao và các đối thoại liên quan tới ba trụ cột hợp tác để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Các Bộ trưởng ghi nhận hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Khung Hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa ASEAN và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc). Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ASEAN-Trung Quốc về Tăng cường Hợp tác An toàn thực phẩm, Kiểm dịch động thực vật và giao cho các cán bộ đầu mối tiến hành các thủ tục để xây dựng và ký mới biên bản ghi nhớ vào năm 2021.

Hội nghị đánh giá cao về nỗ lực của các đầu mối SPS và các nhóm công tác kỹ thuật trong việc đạt được các tiến độ đáng chú ý nhằm thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2018, đồng thời ủng hộ việc xây dựng website về hợp tác SPS ASEAN – Trung Quốc. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2019 – 2020.

Sau 5 ngày làm việc, với sự tham gia tích cực của tất cả thành viên các Đoàn trên tinh thần hợp tác, xây dựng; sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà và Ban Thư ký ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN, Hội nghị ASEAN+3 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch (SPS) đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo
Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

(Dân trí) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo về thúc đẩy quan hệ song phương. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố báo chí chung:

Thứ ba, 16/10/2018 - 11:14

Đà Nẵng thí điểm hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH
Đà Nẵng thí điểm hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

(Dân trí) - Từ tháng 1/2019, Đà Nẵng sẽ bắt đầu thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: VP Uỷ ban nhân dân, VP Hội đồng nhân dân và VP đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

Thứ ba, 16/10/2018 - 06:48

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại Đông Nam Á
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại Đông Nam Á

(Dân trí) - Ngày 15/10, Thủ tướng Sebastian Kurz đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới thăm chính thức Cộng hoà Áo. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp riêng và hội đàm, khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại Đông Nam Á.

Thứ ba, 16/10/2018 - 06:46

Phó Thủ tướng: Chính phủ không muốn “đẻ” thêm tồn đọng cho khoá sau
Phó Thủ tướng: Chính phủ không muốn “đẻ” thêm tồn đọng cho khoá sau

(Dân trí) - Trước đề nghị làm rõ về nhiệm vụ kép trong giai đoạn hiện nay, một mặt thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, một mặt giải quyết khó khăn tích tụ từ trước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ giải quyết tồn đọng cũ nhưng sao để không đẻ ra những tồn đọng mới cho khoá sau...

Thứ ba, 16/10/2018 - 01:35

Phu nhân Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ trần
Phu nhân Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ trần

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Cúc (sinh năm 1922), phu nhân Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh.

Thứ hai, 15/10/2018 - 09:05

Xã hội biết chuyện lãng phí lớn từ sách giáo khoa, sao nhà quản lý không biết?
Xã hội biết chuyện lãng phí lớn từ sách giáo khoa, sao nhà quản lý không biết?

(Dân trí) - Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề như vậy khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 15/10. Bà Hải cho biết, việc sách giáo khoa không thể tái sử dụng vì có phần bài tập viết trực tiếp lên đã được đề cập từ 16 năm trước…

Thứ hai, 15/10/2018 - 03:24

3 Bộ bị phê bình vì chậm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao
3 Bộ bị phê bình vì chậm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao

(Dân trí) - Nghị quyết 27 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế được ban hành đã 1,5 năm nhưng đến nay còn Bộ GD-ĐT vẫn chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động. Bộ Ngoại giao, Y tế nằm trong danh sách những Bộ ngành, địa phương “chậm chân”… nửa năm.

Thứ hai, 15/10/2018 - 01:26

Huy động “tín dụng đen”, thu tiền bảo kê ngày càng công khai
Huy động “tín dụng đen”, thu tiền bảo kê ngày càng công khai

(Dân trí) - Đó là nhận định của UB Kinh tế của Quốc hội khi thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. Để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao đang đạt được cho năm 2019 cũng như đến cuối kế hoạch 5 năm 2016-2020, UB Kinh tế cho rằng, đây là một vấn đề cần lưu ý, khắc phục.

Thứ hai, 15/10/2018 - 10:46

Quảng Ninh khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
Quảng Ninh khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

(Dân trí) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng nay 13/10, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tiêu biểu đóng trên địa bàn tỉnh cùng dự.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 05:11

Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước
Đồng bào Công giáo duy trì và phát triển tốt phong trào thi đua yêu nước

(Dân trí) - 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo,...

Thứ bảy, 13/10/2018 - 02:33

Ông Mai Lương Khôi được bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
Ông Mai Lương Khôi được bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp kể từ ngày 16/10/2018; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 10:45

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế

(Dân trí) - Trước những diễn biến mới trong tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất định, Thủ tướng đề xuất IMF và WB hỗ trợ ASEAN xây dựng một cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô khu vực để giúp nâng cao năng lực tự cường của ASEAN.

Thứ bảy, 13/10/2018 - 10:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam - Indonesia sẽ thiết lập đường dây nóng về các vấn đề trên biển
Việt Nam - Indonesia sẽ thiết lập đường dây nóng về các vấn đề trên biển

(Dân trí) - Sáng 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tiến hành hội đàm. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn việc Chính phủ Indonesia đã cho hồi hương 177 ngư dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy thiết lập đường dây nóng về đánh bắt cá và các vấn đề trên biển.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 05:47

Biểu dương hàng chục gia đình, địa phương vươn lên thoát nghèo
Biểu dương hàng chục gia đình, địa phương vươn lên thoát nghèo

(Dân trí) - Đã có 8 huyện, 38 xã và 30 hộ gia đình điển hình đại diện cho 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được biểu dương vì vươn lên thoát nghèo. Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại Hà Nội, sáng 12/10.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 03:42

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác nông lâm thủy sản
Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác nông lâm thủy sản

(Dân trí) - Sáng nay, 12/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và ông Veng Sakhon, Bộ trưởng Nông Lâm ngư nghiệp (Vương Quốc Campuchia) cùng lãnh đạo một số đơn vị của hai Bộ đã có cuộc họp song phương để bàn thảo cách thức thúc đẩy hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp giữa hai nước

Thứ sáu, 12/10/2018 - 03:25

Quảng Trị bàn giao hồ sơ cán bộ “đi B” cho các địa phương
Quảng Trị bàn giao hồ sơ cán bộ “đi B” cho các địa phương

(Dân trí) - Ngày 12/10, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao hồ sơ cán bộ “đi B” cho các địa phương để xác minh, trả lại cho cán bộ, thân nhân cán bộ.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 02:27

Thủ tướng cảm ơn Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt
Thủ tướng cảm ơn Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen thời gian qua trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Campuchia gốc Việt có giấy tờ, địa vị pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, dần hòa nhập vào xã hội Campuchia.

Thứ sáu, 12/10/2018 - 02:14

Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong hợp tác khu vực ASEAN
Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong hợp tác khu vực ASEAN

(Dân trí) - Hôm nay (11/10), tại Hà Nội, Việt Nam chủ trì, tổ chức Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40 với trọng trách Chủ tịch nhiệm kỳ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ năm, 11/10/2018 - 03:26

Thủ tướng lên đường tới Indonesia và dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN
Thủ tướng lên đường tới Indonesia và dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN

(Dân trí) - Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng 11/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)-Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bali và thăm Indonesia, từ ngày 11-12/10.

Thứ năm, 11/10/2018 - 01:29

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân
Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân

(Dân trí) - Tối 10/10, tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ.

Thứ năm, 11/10/2018 - 09:52

Việt Nam - Australia đối thoại chiến lược quốc phòng
Việt Nam - Australia đối thoại chiến lược quốc phòng

(Dân trí) - Ngày 10/10, Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ 6 tại Hà Nội. Hai bên lo ngại trước các thách thức đang nổi lên, trong đó có vấn đề Biển Đông, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia…

Thứ tư, 10/10/2018 - 07:20

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cung cấp ODA với mức ưu đãi phù hợp hơn
Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cung cấp ODA với mức ưu đãi phù hợp hơn

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 10/10, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp ODA với mức ưu đãi phù hợp hơn...

Thứ tư, 10/10/2018 - 07:18

Ông Trương Minh Tuấn xin thôi BCH Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương
Ông Trương Minh Tuấn xin thôi BCH Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa lấy phiếu về việc xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giao Trung ương.

Thứ tư, 10/10/2018 - 07:11

Thủ tướng sắp có chuyến công du 6 ngày tới châu Âu và dự ASEM 12
Thủ tướng sắp có chuyến công du 6 ngày tới châu Âu và dự ASEM 12

(Dân trí) - Từ ngày 14 - 21/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 12, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G) và thăm nhiều nước châu Âu.

Thứ tư, 10/10/2018 - 04:40