Xử lý tài sản bất minh của cán bộ: Hướng nào cũng… vướng!

Dân trí Đánh thuế với phần tài sản này thì khó vì sẽ đẩy nghĩa vụ chứng minh tài sản là bất minh hay không sang cho người có tài sản. Áp dụng phạt hành chính thì không phù hợp với pháp luật hiện hành. Phương án xử lý qua tố tụng thì hạn chế là sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh tài sản tham nhũng…
>>Xử lý tài sản bất minh: Áp thuế 45% hay phạt tiền?
>>4 phương án xử lý tài sản bất minh của cán bộ

Những vấn đề này được UB Thường vụ Quốc hội đưa ra phân tích trong phiên thảo luận về dự luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sáng 13/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận về luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận về luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi

Tiến thoái lưỡng nan

Báo cáo về những vấn đề lớn còn tranh luận xung quanh dự án luật, UB Tư pháp của Quốc hội nêu các phương án về xử lý tài sản, thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành phương án đánh thuế thu nhập cá nhân với phần tài sản bất minh (phương án 1) và đề nghị sau khi có kết luận xác minh cần phân biệt các trường hợp cụ thể.

Tài sản, thu nhập có dấu hiệu do phạm tội mà có thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý. Tài sản, thu nhập có dấu hiệu do vi phạm pháp luật mà có thì chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý. Tài sản, thu nhập hợp pháp nhưng chưa nộp thuế thì chuyển vụ việc sang cơ quan quản lý thuế để xử lý theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Riêng tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc và cơ quan nhà nước cũng chưa chứng minh được do vi phạm pháp luật, do phạm tội mà có thì chuyển sang cơ quan quản lý thuế để thu thuế thu nhập cá nhân; đồng thời, sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân để bổ sung loại thu nhập này là thu nhập chịu thuế và thuế suất.

Phân tích cụ thể về phương án này, Chủ nhiệm UB Tư pháp chỉ rõ, ưu điểm là một mặt thể hiện thái độ mạnh mẽ của Nhà nước khi xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà về phía người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc, nhưng về phía Nhà nước cũng chưa chứng minh được tài sản, thu nhập đó do phạm tội, do vi phạm pháp luật mà có. Phương án này cơ bản khắc phục được những hạn chế trong xử lý tài sản nhằm PCTN qua tổng kết thi hành Luật; bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về việc đẩy mạnh thu hồi tài sản trong PCTN.

Khuyến nghị của Cơ quan chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) cũng coi việc thu thuế đối với tài sản, thu nhập chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp là một phương thức thu hồi tài sản thay thế. Mặt khác, phương án này đã phân định được rõ ràng cách thức xử lý phù hợp đối với những tài sản, thu nhập qua xác minh, kết luận có tình trạng pháp lý khác nhau.

Phần tài sản không giải trình được trước mắt được xác định là khoản thu nhập, tài sản mới phát sinh có nguồn gốc hình thành từ thu nhập chưa nộp thuế, nên dự thảo Luật quy định giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển vụ việc sang cơ quan quản lý thuế để yêu cầu thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay loại tài sản, thu nhập này chưa thuộc diện chịu thuế nên cần phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền phát hiện tài sản, thu nhập này do phạm tội, do vi phạm pháp luật mà có thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật tương ứng.

Nhược điểm của phương án thu thuế với tài sản bất minh là việc làm thay đổi nghĩa vụ chứng minh so với quy định chung của pháp luật hiện hành, theo đó, chuyển từ trách nhiệm chứng minh của nhà nước sang trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai.

Về phương án xử phạt hành chính, một số ý kiến tán thành hướng quy định của dự thảo luạt là xử phạt hành chính đối với người có nghĩa vụ kê khai không trung thực, không minh bạch trong giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập.

Ưu điểm của phương án này là thể hiện thái độ nghiêm khắc của nhà nước trong việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vị trung thực và minh bạch tài sản, thu nhập. mức xử phạt được tính trên giá trị của tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Phương án này cũng không loại trừ trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai đối với hành vi phạm tội, hành vi trốn thuế và hành vi vi phạm pháp luật khác. Nếu chọn phương án này thì phải sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính để bổ sung xử phạt trong lĩnh vực PCTN, thẩm quyền và mức phạt.

Hạn chế lớn nhất của phương án này, theo Chủ nhiệm UB Tư pháp, thực chất mới chỉ xử lý được hành vi vi phạm mà chưa xử lý được tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc trong khi đây là vấn đề mà thực tiễn công tác PCTN đang gặp rất nhiều vướng mắc. Bà Nga phân tích, thực tiễn thời gian qua nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn sau khi xét xử đã không thu hồi được do tài sản bị tẩu tán gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực và minh bạch về tài sản, thu nhập được xác định là hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; việc dự thảo Luật đặt vấn đề xử phạt hành chính là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quy định một hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật sau đó lại bị xử phạt hành chính là chưa thực sự hợp lý. Vì vậy, phương án này vừa không phù hợp với pháp luật hiện hành vừa không hợp lý, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác PCTN.

Thực tế nhiều tài sản tham nhũng đã bị tẩu tán

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nêu cụ thể những ưu, nhược điểm của các phương án xử lý tài sản bất minh của cán bộ
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nêu cụ thể những ưu, nhược điểm của các phương án xử lý tài sản bất minh của cán bộ

Cũng có phương án khác do đại biểu Quốc hội đề xuất là quy định cụ thể hơn theo hướng, tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc sau khi có kết luận phải phân biệt rõ: nếu tài sản, thu nhập có dấu hiệu do phạm tội, vi phạm pháp luật mà có, tài sản, thu nhập chưa nộp thuế thì xử lý như phương án 1.

Riêng tài sản, thu nhập tuy người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc nhưng nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì vẫn thuộc về người có nghĩa vụ kê khai; do đó, không cần phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo cơ quan thẩm tra dự luật, phương án này giống phương án đánh thuế nhưng khác ở quy định, Các loại tài sản, thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc nhưng nếu nhà nước cũng chưa chứng minh được là do vi phạm pháp luật, do phạm tội mà có, chưa chứng minh được có dấu hiệu chưa nộp thuế thì tài sản, thu nhập đó vẫn thuộc về người có nghĩa vụ kê khai.

Ưu điểm của phương án này là nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh hành vi phạm tội, trách nhiệm của các cơ quan khác trong nghĩa vụ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật hành chính, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đồng thời, đảm bảo sự bình đẳng của mọi công dân khi bảo vệ quyền tài sản của mình trước nhà nước. Phương án này cũng không dẫn đến phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân và các luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh tài sản tham nhũng, trong khi đây là vấn đề thực tiễn đang gặp rất nhiều vướng mắc do tội phạm tham nhũng thường khó phát hiện, quá trình chứng minh tài sản rất khó khăn, nhiều trường hợp tài sản đã bị tẩu tán, không thu hồi được. Việc này cũng phụ thuộc vào năng lực chứng minh của cơ quan xử lý vi phạm hành chính và cơ quan quản lý thuế.

“Phương án này tuy có điểm mới là giao quyền cho cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản, thu nhập, nhưng biện pháp xử lý thực chất vẫn là áp dụng các quy định của các luật hiện hành. Do đó, chưa góp phần thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh thu hồi tài sản trong công tác PCTN” – báo cáo của UB Tư pháp thể hiện.

Qua cân nhắc kỹ lưỡng ưu, nhược điểm của từng phương án và tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, UB Tư pháp thống nhất với cơ quan trình luật là phương án xử phạt hành chính có nhiều yếu tố bất hợp lý nên đề nghị không lựa chọn.

Đối với 2 phương án còn lại, các cơ quan thống nhất chọn phương án 1 vì thu thuế thu nhập cá nhân là phương án có nhiều yếu tố hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu về PCTN, phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay và có tính khả thi nhất.

Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội khác nhau, các cơ quan vẫn đề nghị UBT Thường vụ Quốc hội báo cáo cấp có thẩm quyền và xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu về 2 phương án: Phương án thu thuế thu nhập cá nhân và Phương án do đại biểu Quốc hội đề xuất để có căn cứ chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thông qua.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư: Một số người có chức quyền còn trù dập, ức hiếp quần chúng
Tổng Bí thư: Một số người có chức quyền còn trù dập, ức hiếp quần chúng

(Dân trí) - “Lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hoá những quyết định, ý chí chủ quan của mình. Một số người có chức có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Thứ hai, 16/07/2018 - 02:15

Bí thư Đồng Tháp xúc động vì 12h đêm nông dân vẫn cùng nhau học cách trồng xoài
Bí thư Đồng Tháp xúc động vì 12h đêm nông dân vẫn cùng nhau học cách trồng xoài

(Dân trí) - “Mọi sự hỗ trợ của chính quyền đều vô nghĩa nếu người dân không thay đổi. Điều đó có nghĩa cần thay đổi từ chính quyền quản lý thành quản trị xã hội. Người dân phải tự vận động cùng với chính quyền chứ không phải cầm đồng tiền được đưa cho mãi, sẽ nảy sinh sự chây ỳ, sự đổ thừa…” – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan nói.

Thứ hai, 16/07/2018 - 12:47

Hà Tĩnh: Không phát hiện sai phạm trong kê khai tài sản
Hà Tĩnh: Không phát hiện sai phạm trong kê khai tài sản

(Dân trí) - Trong năm 2017, toàn tỉnh có 10.064 người/10.075 người (của 85 đơn vị) đã kê khai và công khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 99,89% và kết quả là không phát hiện cá nhân nào sai phạm trong kê khai tài sản, thu nhập

Thứ hai, 16/07/2018 - 11:48

Thư cảm ơn của Tổng Biên tập Báo Dân trí
Thư cảm ơn của Tổng Biên tập Báo Dân trí

(Dân trí) - Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Dân trí xin bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm sâu sắc chân tình được bạn đọc và các tổ chức, cá nhân dành cho.

Thứ hai, 16/07/2018 - 09:51

Phó Thủ tướng: Gắn sao cho mỗi sản phẩm chất lượng là gắn sao trong lòng dân
Phó Thủ tướng: Gắn sao cho mỗi sản phẩm chất lượng là gắn sao trong lòng dân

(Dân trí) - Trao đổi về chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần xây dựng sản phẩm của địa phương nhưng gia tăng giá trị lên tầm quốc gia, toàn cầu, “gắn sao đánh giá chất lượng sản phẩm phải là gắn sao trong lòng dân”…

Chủ nhật, 15/07/2018 - 09:45

Mỗi xã một sản phẩm - Chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc
Mỗi xã một sản phẩm - Chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP) là một quá trình thực hiện, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ tổng kết việc thực hiện để tiếp tục triển khai lâu dài.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 07:30

Đề nghị An-giê-ri hỗ trợ Việt Nam hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
Đề nghị An-giê-ri hỗ trợ Việt Nam hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

(Dân trí) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị phía An-giê-ri quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tại An-giê-ri và tạo điều kiện để PVN mở rộng hoạt động thăm dò, tìm kiếm và khai thác tại các lô và mỏ tiềm năng tại nước này.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 11:45

Quốc hội dành 1 ngày cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh
Quốc hội dành 1 ngày cho việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

(Dân trí) - Bàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội đề nghị tiến hành hoạt động này trước phiên chất vấn. Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu chuẩn bị công việc chặt chẽ để tránh việc lấy phiếu không thực chất.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 12:03

Chủ tịch VietinBank trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch VietinBank trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(Dân trí) - Chiều 13/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 09:51

Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng: Có chuyện phạt cho tồn tại công trình vi phạm?
Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng: Có chuyện phạt cho tồn tại công trình vi phạm?

(Dân trí) - Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 diễn ra chiều ngày 13/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đã hỏi thẳng Giám đốc Sở Xây dựng: “Có hay không hiện tượng nộp phạt rồi cho tồn tại công trình xây dựng vi phạm?”.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 09:46

Thanh tra dự án liên quan Út “trọc” và việc "rót" 6.000 tỷ cứu Vinashin
Thanh tra dự án liên quan Út “trọc” và việc "rót" 6.000 tỷ cứu Vinashin

(Dân trí) - Đây là những nhiệm vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh cho 6 tháng cuối năm 2018. Kế hoạch đề ra, trong năm, các cơ quan sẽ hoàn thành việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm giai đoạn I vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, vụ án Út “trọc”, Vũ “nhôm”… Các cơ quan cũng sẽ thanh tra việc sử dụng 2.200 tỷ của PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.000 tỷ Chính phủ tạm ứng cho DNNN này tái cơ cấu…

Thứ sáu, 13/07/2018 - 03:54

Xử lý tài sản bất minh: Không lẽ "ông" Thanh tra Chính phủ kiện "ông" Bộ trưởng?
Xử lý tài sản bất minh: Không lẽ "ông" Thanh tra Chính phủ kiện "ông" Bộ trưởng?

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội khuyến cáo áp dụng pháp luật dân sự, tố tụng dân sự để xử lý tài sản của cán bộ không giải trình được nguồn gốc thông qua phán quyết của tòa án. Các lãnh đạo Quốc hội băn khoăn, nếu vậy, “ai phải kiện ai” ra tòa trong trường hợp này?

Thứ sáu, 13/07/2018 - 02:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Có cán bộ “quên” kê khai tài sản, tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp
Có cán bộ “quên” kê khai tài sản, tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Cán bộ “quên” kê khai tài sản, nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng,… Đó là những điểm nóng trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 07:25

Bạc Liêu miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Minh Hoàng
Bạc Liêu miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Minh Hoàng

(Dân trí) - Ngày 12/7, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Minh Hoàng- người đã hết thời hạn làm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) vào tháng 6/2016.

Thứ năm, 12/07/2018 - 08:11

“Bộ phận quản lý giấy phép không muốn cải cách để tước bỏ quyền lợi của mình!”
“Bộ phận quản lý giấy phép không muốn cải cách để tước bỏ quyền lợi của mình!”

(Dân trí) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nêu nhận xét đó tại cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ ngành về việc cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc đơn đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh ngày 12/7.

Thứ năm, 12/07/2018 - 06:30

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Chiều ngày 12/7, tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ năm, 12/07/2018 - 05:04

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ vụ AVG
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ vụ AVG

(Dân trí) - Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông báo về việc công bố tin Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm. Theo đó, hôm nay, 12/7, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét đề nghị thi hành kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn của Bộ TT-TT…

Thứ năm, 12/07/2018 - 04:10

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

(Dân trí) - Chính phủ đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng tiêu thụ từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng nhưng UB Thường vụ Quốc hội chưa thống nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chưa nên quyết định việc này vì ý kiến chưa tập trung.

Thứ năm, 12/07/2018 - 03:57

Thanh Hóa luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt
Thanh Hóa luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định điều động, luân chuyển 9 cán bộ chủ chốt đi giữ các chức danh Chủ tịch UBND huyện và Phó Giám đốc các sở, ban ngành trong tỉnh.

Thứ năm, 12/07/2018 - 02:10

Bình Dương có 2 thị trấn, Hà Tĩnh có 1 thị trấn mới
Bình Dương có 2 thị trấn, Hà Tĩnh có 1 thị trấn mới

(Dân trí) - Chiều 11/7, tại phiên họp 25, UB Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ năm, 12/07/2018 - 01:25

Chi 51 tỷ đồng giải quyết việc tinh giản 1.300 công chức ngành thuế
Chi 51 tỷ đồng giải quyết việc tinh giản 1.300 công chức ngành thuế

(Dân trí) - Giải quyết chế độ để tinh giản 1.336 công chức từ năm 2012 trở về trước, Tổng cục Thuế đã tạm ứng gần 51,5 tỷ đồng, tương đương mức chi xấp xỉ 40 triệu đồng/trường hợp. Dù tiền đã thực chi, cơ quan thuế không báo cáo Bộ Tài chính để bố trí dự toán ngân sách tương ứng. UB Thường vụ Quốc hội yêu cầu rút kinh nghiệm.

Thứ năm, 12/07/2018 - 12:45

Thông tin về thân thế lãnh đạo cũng “mật” nên dễ bị xuyên tạc
Thông tin về thân thế lãnh đạo cũng “mật” nên dễ bị xuyên tạc

(Dân trí) - Nhận xét phạm vi thông tin được xác định là “mật” hiện quá rộng, không cụ thể, các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội dẫn chứng, thông tin về thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện cũng thuộc danh mục “mật”, dễ bị xuyên tạc, hiểu lầm…

Thứ tư, 11/07/2018 - 04:24

Khi cần bảo vệ tổ quốc, cảnh sát biển được quyền nổ súng
Khi cần bảo vệ tổ quốc, cảnh sát biển được quyền nổ súng

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cảnh sát biển là lực lượng vũ trang, khi cần bảo vệ tổ quốc được quyền nổ súng nhưng lại được giao thực thi nhiệm vụ dân sự. Dự thảo luật Cảnh sát biển phải thể hiện được nội dung này, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ tư, 11/07/2018 - 03:22

Cà Mau: Xử lý một người đứng đầu để đơn vị xảy ra tham nhũng
Cà Mau: Xử lý một người đứng đầu để đơn vị xảy ra tham nhũng

(Dân trí) - Theo báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Cà Mau đã tiến hành xử lý một người đứng đầu để đơn vị mình quản lý xảy ra hành vi tham nhũng.

Thứ tư, 11/07/2018 - 11:45