Tin tức về chủ đề "chưa thành niên"

chưa thành niên

88 công việc cấm tuyển dụng lao động là người chưa thành niên

88 công việc cấm tuyển dụng lao động là người chưa thành niên

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định nơi làm việc và 88 công việc không được sử dụng lao động là người chưa thành niên.
Xem tiếp