Tin tức về chủ đề "Chương trình Sữa tươi học đường, Th True Milk, Sữa tươi"

Chương trình Sữa tươi học đường, Th True Milk, Sữa tươi

Sữa học đường phải là sữa đạt chuẩn

Sữa học đường phải là sữa đạt chuẩn

Bài học từ những vụ việc trẻ em là nạn nhân của sữa kém chất lượng trong trường học cho thấy, đủ nguồn lực sữa tươi và sản phẩm sữa tươi đạt tiêu chuẩn phục vụ Chương trình Sữa học đường là mấu chốt để chương trình đi tới thành công.
Xem tiếp