Tin tức về chủ đề "cơn giận"

cơn giận

Những nhà lãnh đạo giỏi làm gì với cơn giận của mình?

Những nhà lãnh đạo giỏi làm gì với cơn giận của mình?

Họ không đổ lỗi cơn giận của mình cho người khác hay cho hoàn cảnh. Mọi nhà lãnh đạo đều có lúc giận dữ. Những nhà lãnh đạo giỏi dùng cơn giận của họ để trở nên một nhà lãnh đạo giỏi hơn.
Xem tiếp
Những nhà lãnh đạo giỏi làm gì với cơn giận của mình?

Những nhà lãnh đạo giỏi làm gì với cơn giận của mình?

Họ không đổ lỗi cơn giận của mình cho người khác hay cho hoàn cảnh. Mọi nhà lãnh đạo đều có lúc giận dữ. Những nhà lãnh đạo giỏi dùng cơn giận của họ để trở nên một nhà lãnh đạo giỏi hơn.
Xem tiếp
Cách để đối thoại cùng con

Cách để đối thoại cùng con

(Dân trí) - Mình nghiệm ra, cho dù mỗi nhà một cảnh, cũng như chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào thì vẫn có những nguyên tắc chung để khiến con vui mà mẹ cũng nhàn.
Xem tiếp