Lòng dân yêu Đảng như là yêu con

Phải làm sao để “Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con”.

Lòng dân yêu Đảng như là yêu con - 1

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Phải làm sao để “Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con”. Mãi mãi yêu quý, tin tưởng, gắn bó giữa Đảng với Dân như cá với nước, như đất với cây, như mạch nguồn với sông suối, như những hạt mưa xuân với mầm cây, rễ cây đang rạo rực nẩy lộc đâm chồi.

Khi nghe câu thơ “lòng Dân yêu Đảng như là yêu con”, có thể có ai đó, nhất là không ít người trẻ hiện nay, cho rằng, mình đọc nhầm hoặc nghe nhầm chăng? Sao Dân lại gọi Đảng là “con” nhỉ. Câu thơ khá bất ngờ nhưng giản dị và đáng yêu đó trong bài thơ dài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của nhà thơ Tố Hữu. Tố Hữu viết bài thơ này tròn sáu mươi năm trước, vào dịp toàn Đảng, toàn Dân ta kỷ niệm trọng thể ba mươi năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1960). Từ “con” yêu thương, gần gũi, ấm áp đó còn được nhắc lại nhiều lần trong bài thơ vừa nêu “Đảng ta, con của phong trào/ Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm/ Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên người hôm nay”... Đó là những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ, Đảng và Dân gắn bó máu thịt, keo sơn  “Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng/ Tấm lòng son chói sáng nghìn thu/ Mặt trời có lúc mây mù/ Trái tim ta vẫn đỏ bầu máu tươi/ Người đang sống nhớ người đã khuất/ Nhớ những anh chị mất trên đường/ Tù lao, máy chém, chiến trường/ Dẫu tan nát thịt, còn vương vấn hồn/ Chết nằm xuống, còn hôn cờ Đảng/ Chết còn trao súng đạn, quên đau/ Chết còn trút áo cho nhau/ Miếng cơm dành để người sau ấm lòng..”.   Trong chặng đường chiến đấu, hy sinh đầy cam go đó,  Đảng ở giữa lòng Dân, Dân chở che, nuôi nấng, sẵn sàng chết vì Đảng, coi Đảng là con đẻ của mình. Và Đảng luôn tin tưởng, yêu quý, biết ơn Dân “Con chim biết nhớ đàn nhớ tổ/ Ta nhớ người đau khổ nuôi ta/ Ơn người như mẹ, như cha/ Lòng dân yêu Đảng như là yêu con/ Nghèo rau cháo, từng lon gạo bữa/ Dành cho ta chút sữa cầm hơi/ Dù khi tắt lửa tối trời/ Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta/ Dù khi giặc khảo giặc tra/ Cắn răng thà chết, không xa Đảng mình”.

Nhớ về bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của Tố Hữu, chúng ta càng thấm thía quan điểm rất cơ bản của chủ nghĩa  Mác - Lê nin khi nói về Đảng Cộng sản “Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân nhưng lợi ích của những người Cộng sản không chỉ gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân mà còn không thể tách rời lợi ích của dân tộc”... Từ quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951), Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam". Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". Đảng là con của Dân, con của giống nòi Việt Nam. Đảng đi tiên phong trên con đường giải phóng dân tộc, ngọn cờ búa liềm quyện cùng cờ đỏ sao vàng hiệu triệu các tầng lớp nhân dân “Đứng lên tự cứu mà giành ấm no/ Đứng lên cứu tự do, độc lập/ Đứng lên giành ruộng đất, áo cơm/ Đứng lên thân cỏ, thân rơm/ Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn”. Đó là các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945 làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 long trời lở đất “Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ/ Biển người dâng ngập phố ngập đồng/ Mùa thu Cách mang thành công/Mùa thu đây, hỡi cờ hồng vàng sao”. Đó là chín năm gian khổ, anh dũng chống xâm lược Pháp “Chín năm nắng núi mưa ngàn/ Nắng mưa có Đảng, cơ hàn có nhau/ Nhớ những lúc hầm sâu địch hậu/ Nhớ những đêm theo dấu đường đây/ Giặc lùng, giặc quét, giặc vây/ Có dân, có Đảng đêm này vẫn vui/ Làng kháng chiến không lui một bước/ Nhổ sạch đồn cho nước ta yên/ Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Là hơn hai mươi năm trường chinh chống Mỹ để có “Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp/ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/ Chúng con đến, xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa”. Ngày Đại thắng đó đã được Bác Hồ kính yêu dự báo từ 6 năm trước “Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/Tiến lên ! Chiến sĩ, đồng bào/ Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”

Từ mốc lịch sử vẻ vang, cả nước đi những bước đầu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là quá trình vừa làm, vừa lắng nghe, học hỏi, tìm đường, kể cả kinh nghiệm của các nước trên thế giới và tổng kết lý luận và thực tiễn của Việt Nam. Khi Đảng được Dân tin thì Đảng có tất cả, làm được mọi việc. Nhưng khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cấp cao, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  thì Dân sẽ giảm bớt niềm tin ở Đảng và chế độ. Không tự rèn luyện, không vượt qua nổi cái “tôi” nhỏ bé và ích kỷ, thì những cán bộ, đảng viên “ở một bộ phận không nhỏ” vừa nêu khó mà thoát khỏi tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, tha hóa, ích kỷ…

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, tiến tới kỷ niệm 75 năm thành lập nước  là dịp để mỗi tổ chức đảng và đảng viên ôn lại truyền thống oanh liệt của Đảng, của đất nước, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế. Bài học của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và bản lĩnh của Đảng. Trong giai đoạn mới, phải tăng cường vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu từ Trung ương đến tận cơ sở. Đảng phải thương xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, văn hóa và đạo đức.

Phải làm sao để “Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con”. Mãi mãi yêu quý, tin tưởng, gắn bó giữa Đảng với Dân như cá với nước, như đất với cây, như mạch nguồn với sông suối, như những hạt mưa xuân với mầm cây, rễ cây đang rạo rực nẩy lộc đâm chồi./.

Theo PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, có phải trả trợ cấp mất việc?
Đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, có phải trả trợ cấp mất việc?

Trường hợp NLĐ đã làm cho công ty từ năm 2015 và đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng năm 2015 thì doanh nghiệp có phải trả trợ cấp thôi việc không?

Thứ bảy, 22/02/2020 - 08:24

Phòng dịch nhưng học sinh cũng phải được nghỉ hè
Phòng dịch nhưng học sinh cũng phải được nghỉ hè

Bộ GDĐT đã có văn bản đề nghị xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Thứ sáu, 21/02/2020 - 07:35

Nghĩ về Quảng Ninh từ chối cho tàu khách của Ý cập cảng
Nghĩ về Quảng Ninh từ chối cho tàu khách của Ý cập cảng

(Dân trí) - Nói gì thì nói, đây là quyết định không nên có vì nó không chỉ làm méo mó tới ngành du lịch mà còn làm ảnh hưởng hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế.

Thứ năm, 20/02/2020 - 04:00

TPHCM "mất trắng" 18 địa danh: Không phải cứ thích là phá, là đập
TPHCM "mất trắng" 18 địa danh: Không phải cứ thích là phá, là đập

Bản danh sách 18 địa danh lịch sử mất tích không còn dấu vết của thành phố.

Thứ tư, 19/02/2020 - 09:58

Việt Nam có trường đại học vào tốp 10 đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN
Việt Nam có trường đại học vào tốp 10 đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN

Đầu năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên có một đại học được xếp vào tốp 10 đại học nghiên cứu xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Thứ ba, 18/02/2020 - 04:03

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng

Công tác tư tưởng là cầu nối giữa nhận thức và hành động vì sự tồn tại xã hội và phát triển lịch sử

Thứ hai, 17/02/2020 - 08:52

Hành vi đăng tải thông tin sai lệch, thao túng giá sẽ bị xử phạt ra sao?
Hành vi đăng tải thông tin sai lệch, thao túng giá sẽ bị xử phạt ra sao?

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều tài khoản facebook đã đăng tải thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Chủ nhật, 16/02/2020 - 08:17

Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu
Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu

Một người Anh dự hội nghị bị WHO điều tra vì nghi phát tán virus Corona, đã lây nhiễm cho ít nhất 11 người khác trong hành trình trở về nước.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 07:00

Dịch cúm nCoV và những tấm lòng
Dịch cúm nCoV và những tấm lòng

(Dân trí) - Đến những lúc “nước sôi lửa bỏng”, chúng ta mới nhận rõ còn nhiều nhiều lắm con người sẵn sàng vào những điểm nóng với quyết tâm cao nhất để phòng chống dịch cúm do virus nCoV gây ra.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 04:22

Tăng cường tự học ở nhà
Tăng cường tự học ở nhà

Giúp học sinh không quên kiến thức và theo kịp được với việc học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch nCoV,

Thứ năm, 13/02/2020 - 09:06

Cây sáng kiến của Cholimex
Cây sáng kiến của Cholimex

Không chỉ thu hút người đối diện bởi sự thông minh, ai đã từng tiếp xúc và làm việc với Lê Đức Anh đều có chung cảm nhận, anh là người nhiệt thành, say mê với công việc và luôn quan tâm đến đồng nghiệp.

Thứ ba, 11/02/2020 - 05:47

“Quan” tham và cách xử lý nửa vời
“Quan” tham và cách xử lý nửa vời

(Dân trí) - Dù số những “quan” tham “không ăn từ thứ gì” chỉ là số ít, nhưng cách xử lý nửa vời  khiến dư luận bức xúc.

Thứ ba, 11/02/2020 - 05:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Lệnh phải thắng!
Lệnh phải thắng!

Những chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch virus Corona

Chủ nhật, 09/02/2020 - 05:29

Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Phương thuốc mạnh chặn “virus” gây bệnh hoang mang
Nghị định 15/2020/NĐ-CP: Phương thuốc mạnh chặn “virus” gây bệnh hoang mang

Trong những nguồn gây “bệnh” có cả những thông tin sai lệch, thất thiệt về virus Corona tại Việt Nam.

Thứ bảy, 08/02/2020 - 09:12

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Nếu bạn muốn có một sự nghiệp trọn vẹn thì việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc là điều bắt buộc.

Thứ sáu, 07/02/2020 - 09:11

Thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi nhiễm vi rút Corona
Thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi nhiễm vi rút Corona

người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus corona.

Thứ năm, 06/02/2020 - 09:31

Bộ Y tế yêu cầu cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch nCoV
Bộ Y tế yêu cầu cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch nCoV

Các công ty dược, đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuốc, phục vụ phòng, chống dịch

Thứ tư, 05/02/2020 - 09:06

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là nâng cao hiệu quả của THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...

Thứ ba, 04/02/2020 - 05:32

Xây dựng nền tảng vững chắc, tạo đột phá mới cho Thể thao Việt Nam
Xây dựng nền tảng vững chắc, tạo đột phá mới cho Thể thao Việt Nam

Năm Kỷ Hợi 2019, thể thao Việt Nam tiếp tục tạo được những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ cả nước, đặc biệt là thành tích lần đầu tiên trong lịch sử vô địch môn Bóng đá nam tại SEA Games 30 sau nhiều năm chờ đợi.

Thứ hai, 03/02/2020 - 05:17

Rực rỡ “bức tranh” văn hóa 2019
Rực rỡ “bức tranh” văn hóa 2019

Có thể nói “bức tranh” văn hóa năm 2019 đặc biệt ấn tượng với những thành tích nổi bật. Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện về những thành tích nổi bật này.

Chủ nhật, 02/02/2020 - 05:14

Nhà khoa học trẻ khát khao cống hiến cho quê hương
Nhà khoa học trẻ khát khao cống hiến cho quê hương

Với những khát khao cống hiến cho quê hương, TS Trần Văn Hùng đã trở về Việt Nam, làm giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu của anh về sử dụng chất xơ thực phẩm đã chứng minh thành công ảnh hưởng của chất xơ trong làm giảm viêm nhiễm đường ruột, ung thư đường ruột và ngăn ngừa bệnh viêm thận (Chronic Kidney Diease- CKD).

Thứ bảy, 01/02/2020 - 05:10

Lưu ý quan trọng với cán bộ, công chức sau kỳ nghỉ Tết
Lưu ý quan trọng với cán bộ, công chức sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả cán bộ, công chức đều phải quay trở lại với công việc thường ngày, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định trong giờ làm việc.

Thứ sáu, 31/01/2020 - 08:43

Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”
Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, khi người đứng đầu Chính phủ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc thì các thành viên Chính phủ không thể đứng ngoài cuộc.

Thứ năm, 30/01/2020 - 05:17

Việt Nam xứng đáng được hoan nghênh
Việt Nam xứng đáng được hoan nghênh

Đây là nhận định do ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Xuân Canh Tý 2020.

Thứ tư, 29/01/2020 - 06:39