Thứ tư, 28/08/2019 - 06:20

Phiếm đàm

Nghịch lý giữa nguồn nhân lực chất lượng cao và hiệu quả thực tế

Tại sao một tỉnh có nguồn nhân lực chất lượng cao như tỉnh khẳng định mà Khu kinh tế Nghi Sơn lại xẩy ra tràn lan sai phạm

Nghịch lý giữa nguồn nhân lực chất lượng cao và hiệu quả thực tế - 1

Vừa qua, xã hội choáng khi Kiểm toán Nhà nước công bố Khu kinh tế Nghi Sơn của Thanh Hóa tràn lan sai phạm.

Đó là việc khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán một số dự án thiếu cơ sở, chỉ ước tính.

Đó là chưa kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng mà đã lập, thẩm định, phê duyệt dự án một số dự án. Hồ sơ khảo sát địa chất chưa phản ánh sát thực tế nên phải điều chỉnh thiết kế, thay thế vật liệu.

Đó là tính thừa chi phí giám sát đánh giá đầu tư.

Đó là trong quá trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, Ban Quản lý Dự án và tư vấn giám sát không phát hiện ra để loại trừ hạng mục khối lượng do sai sót từ các khâu thiết kế, dự toán và đấu thầu.

Đó là quản lý thế nảo để một số dự án thiếu biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, dẫn đến 6 dự án được kiểm toán chỉ có duy nhất 1 dự án đúng tiến độ, còn lại có 3 chậm tiến độ, 2 khả năng chậm tiến độ. Riêng dự án đầu tư Đường ống cấp nước thô từ hồ Yên Mỹ về hồ Đồng Chùa bị đội vốn sau nhiều lần thay đổi, nhưng xây xong chưa dùng đã hỏng.

Chuyện đó xẩy ra có phải do đội ngũ quản lý kinh tế và khoa học kỹ thuật của Thanh Hóa quá mỏng không? Có lẽ không phải, vì Thanh Hóa từ lâu đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá trong quá trình phát triển. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khẳng định nhiều nhiệm kỳ qua đã luôn quan tâm lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng lợi thế cạnh tranh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ chủ trương đó, toàn tỉnh đã có một đội ngũ 240 tiến sĩ, 3.670 thạc sĩ, 57.939 cử nhân đại học, 2.753 người có trình độ cử nhân. Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh có trên 22.600 cán bộ, hội viên, trong đó 8.831 hội viên có trình độ từ đại học trở lên (có 6 phó giáo sư, 80 tiến sĩ, gần 1.000 thạc sĩ và tương đương). 10 địa phương có số viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất thì Thanh Hóa xếp thứ 4.

Vậy tại sao một tỉnh tự nhận luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, từ chủ trương đó đã xây dựng được đội ngũ tiến sĩ đông đảo, đứng thứ 4 trong 10 tỉnh nhiều tiến sĩ nhất trong cả nước, thế mà trình độ quản lý kiểu gì dẫn đến nông nỗi Khu kinh tế Nghi Sơn xẩy ra tràn lan sai phạm, có dự án tiền tỷ mà vừa làm xong đã hỏng. Đây là nghịch lý khó hiểu giữa nguồn nhân lực chất lượng cao và hiệu quả thực tế!

Và mọi người đang chờ Thanh Hóa giải  thích cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.điều khó hiểu này.

Nguyễn Đoàn