Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa phải đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa - 1
Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tập trung chỉ đạo phát triển 05 ngành công nghiệp văn hóa: Điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quảng cáo và du lịch văn hóa.

Sau 2 năm triển khai chiến lược, bộ đang tích cực tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, các quy định pháp luật chuyên ngành: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh; Luật Quảng cáo và các Nghị định hướng dẫn chuyên ngành: Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh, tạo hành lang pháp lý khuyến khích phát triển sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa cùng với chính sách của Nhà nước đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa thông qua các hình thức, hoạt động hỗ trợ, tài trợ, đặt hàng, tổ chức các cuộc thi, triển lãm, hội chợ/lễ hội

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 và Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, tổ chức đào tạo tài năng ở nước ngoài các ngành, chuyên ngành nghệ thuật thuộc lĩnh vực Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa,Xiếc, Văn hóa bằng ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng các ngành công ghiệp văn hóa; tuyển chọn tài năng ở các ngành, chuyên ngành nghệ thuật thuộc lĩnh vực Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Xiếc, Văn hóa nhằm đào tạo chất lượng cao, tạo nguồn nhân lực nghệ sĩ biểu diễn phục vụ xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc; các lớp tập huấn, xây dựng các đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện quyết định này, hầu hết các tỉnh, thành đều ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phổ biến, quán triệt, theo dõi, kiểm tra thực hiện kế hoạch của địa phương triển khai Quyết định số 1755/QĐTTg được đẩy mạnh; nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội được nâng cao; nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa được coi là một chiến lược kinh doanh và thể hiện tính trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Du lịch văn hóa là một trong 4 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam. Nhờ thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà yếu tố văn hóa trong phát triển du lịch ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, việc kết hợp khai thác giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã góp phần tạo nên giá trị gia tăng, tăng tính hấp dẫn, đặc sắc cho các dòng sản phẩm du lịch khác. Một số địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hình thành nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới, đặc trưng của địa phương. Tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc thù để thu hút khách du lịch và đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Do vậy, số lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (Hà Nội tăng 17,9%, Quảng Ninh tăng 25%, Ninh Bình tăng 4,7%...).

Ở lĩnh vực điện ảnh, bộ cũng đã giao các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên xuất sắc đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ qua mỗi kỳ liên hoan phim là một cơ hội lớn để Việt Nam giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của mình đến với nền điện ảnh thế giới, góp phần cổ vũ tinh thần nhân ái, khuyến khích đầu tư, sáng tạo và hợp tác giữa các nhà đạo diễn, nhà làm phim, diễn viên vì sự phát triển, thịnh vượng chung của nền điện ảnh thế giới. Hoạt động chiếu phim được tăng cường và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đơn vị điện ảnh ngoài công lập phát huy thế mạnh về đầu tư trang thiết bị hiện đại và nguồn phim nhập khẩu trực tiếp nên đã thu hút và đáp ứng tốt nhu cầu của đông đảo công chúng, khán giả.

Về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thời gian qua bộ và các đơn vị trực thuộc bộ đã tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước được đánh giá cao. Bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật của tỉnh, thành phố dần hình thành nhiều hoạt động kinh doanh biểu diễn nghệ thuật có hiệu quả giúp giải quyết công ăn việc làm cho các nghệ sỹ, diễn viên, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa thu hút quan tâm của cộng đồng tạo nên điểm đến hấp dẫn và kéo dài lưu trú của khách du lịch. Các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn nghệ thuật được khuyến khích thành lập; ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, tổ chức sự kiện.

Các hoạt động nhiếp ảnh và triển lãm cũng diễn ra đều đặn và tập trung mạnh vào những dịp lễ lớn, những ngày kỷ niệm của địa phương có tác động tích cực tới nhận thức chính trị và tình cảm của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được triển khai chặt chẽ và đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động trưng bày, công bố, phổ biến tác phẩm tới công chúng. Các công trình mỹ thuật nơi công cộng được tăng cường bảo vệ, tôn tạo. Một số địa phương đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chọn mua tác phẩm mỹ thuật nhằm bảo đảm sự lành mạnh trong thị trường kinh doanh các tác phẩm mỹ thuật, bảo đảm quyền lợi của tác giả cũng như của tổ chức, cá nhân kinh doanh sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian qua, Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đây là chiến lược phát triển quảng cáo có quy hoạch đồng bộ góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, quảng bá thương hiệu và giao lưu văn hóa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo; từng bước đưa hoạt động quảng cáo vào nề nếp, đảm bảo cảnh quan, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội.

Như vậy từ thực tiễn triển khai thực hiện đã cho thấy để phát triển công nghiệp văn hóa cần phải có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ văn hóa; đồng thời phải tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển. Bên cạnh đó cũng cần phải đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa lành mạnh…

Theo K.T

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Bí ẩn con lợn nhựa vỡ lưng thu được trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang
Bí ẩn con lợn nhựa vỡ lưng thu được trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang

Liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, trong các vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ được có 1 con lợn nhựa màu xanh đã bị đập vỡ phần lưng tạo thành lỗ thủng.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:57

Ngăn chặn nạn trộm cắp!
Ngăn chặn nạn trộm cắp!

Nạn trộm cắp ngày càng diễn biến phức tạp. Thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho thấy, số vụ trộm cắp tài sản vẫn luôn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Thứ năm, 11/07/2019 - 09:02

Chuyện thật như đùa: Chỉ có người đưa hối lộ, nhưng không có kẻ nhận
Chuyện thật như đùa: Chỉ có người đưa hối lộ, nhưng không có kẻ nhận

(Dân trí) - Nói gì thì nói, với dư luận, trong tội danh đưa và nhận hối lộ mà chỉ có một vế thì đấy là vụ án còn dang dở, là lọt người lọt tội.

Thứ ba, 09/07/2019 - 11:33

Giữ gìn các giá trị văn hóa, đạo đức!
Giữ gìn các giá trị văn hóa, đạo đức!

Cô gái bị “bỏ rơi” ngoài đường khi gặp nạn với sự thờ ơ của nhiều người đi qua, vụ việc chồng tàn sát chính người vợ đầu gối tay ấp với mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ…, những hành động tàn độc, vô cảm, coi thường tính mạng con người đang khiến nhiều người bức xúc và lo lắng!

Thứ ba, 09/07/2019 - 04:26

Không để “hạ cánh an toàn”!
Không để “hạ cánh an toàn”!

Theo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 28-3-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Như vậy với quyết định này ông Hoàng Tiến Đức không thể “hạ cánh an toàn”.

Thứ hai, 08/07/2019 - 04:27

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên YouTube, Google
Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên YouTube, Google

Hiện nay trên YouTube có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật. Có khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc.

Chủ nhật, 07/07/2019 - 04:45

Mấy ý kiến về việc phân luồng học sinh  sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở
Mấy ý kiến về việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thông thường, con đường đi của học sinh là học Tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), vào Trung học phổ thông (THPT), học Đại học, Cao đẳng và ra trường, đi làm đúng nghề

Thứ bảy, 06/07/2019 - 05:18

Nghĩ về chuyện bắt con học thêm khi nghỉ hè
Nghĩ về chuyện bắt con học thêm khi nghỉ hè

(Dân trí) - Mới bước vào nghỉ hè chưa lâu, nhưng nhiều bậc cha mẹ đã lo chạy đôn chạy đáo, lo cho con vào những lớp học hè. Vậy có nên bắt con phải học thêm trong kỳ nghỉ hè? Làm thế nào để mùa hè của con thực sự ý  nghĩa?

Thứ sáu, 05/07/2019 - 06:08

Sự thoái hóa của một số cán bộ lớn tới mức nào?
Sự thoái hóa của một số cán bộ lớn tới mức nào?

(Dân trí) - Trong vụ việc ở Thủ Thiêm, điều nguy hiểm hơn những con số thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng là, ở rất nhiều nội dung, pháp luật đã bị một số cán bộ thoái  hóa vì lợi riêng đã cố tình vi phạm  trắng trợn.

Thứ năm, 04/07/2019 - 07:59

Mấy suy nghĩ về học trái tuyến.
Mấy suy nghĩ về học trái tuyến.

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 7, các trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở lại tổ chức tuyển sinh đầu cấp. Đó là “bề nổi”. Còn thực tế, nhiều bậc phụ huynh đã “vận động” từ mấy tháng trước để lo cho con em mình vào học một trường được họ coi là “như ý”, cho dù có xa, có trái tuyến.

Thứ tư, 03/07/2019 - 04:35

Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam
Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam

(ĐCSVN) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng ôn lại lời căn dặn của Bác, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện để tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới như Bác hằng mong muốn.

Thứ hai, 01/07/2019 - 04:31

Bài học cho cấp ủy và đảng viên trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Bài học cho cấp ủy và đảng viên trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư đã xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật đối với cấp ủy đảng và đảng viên do sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đây là bài học cảnh tỉnh cho các cấp ủy đảng, người đứng đầu và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6.

Chủ nhật, 30/06/2019 - 09:11

ĐÁNG QUAN TÂM
Chỉ là một con số trong báo cáo
Chỉ là một con số trong báo cáo

Năm ngoái, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng bị “xử lý kỷ luật” vì “kê khai tài sản không trung thực” biệt thự ở khu Euro Village trị giá cả trăm tỉ. Năm nay, thêm một Viện trưởng bị xử lý vì “quên” không kê khai 9 lô đất. Và thật hài hước, hình thức xử lý là.... khiển trách.

Thứ bảy, 29/06/2019 - 04:11

Nhật Bản suýt gây địa chấn trước Uruguay
Nhật Bản suýt gây địa chấn trước Uruguay

Sau thất bại tan nát trước Chile, Nhật Bản đã gây bất ngờ cho tất cả khi chơi một trận quá hay trước Uruguay ở lượt đấu thứ 2 bảng C Copa America. Trước một đối thủ được đánh giá là vượt trội về mọi mặt, đại diện châu Á đã có nhiều thời điểm tiến sát đến chiến thắng.

Thứ bảy, 29/06/2019 - 04:00

Cẩn thận sập bẫy tin giả!
Cẩn thận sập bẫy tin giả!

Tin giả (fake news) xuất hiện từ bao giờ chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra được đích xác. Vấn nạn này chỉ được gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trên phạm vi toàn thế giới từ dạo cuối năm 2016 và đầu năm 2017 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi đó, tin giả được cho rằng tràn lan trên mạng xã hội Facebook, YouTube... đã gây ra tác động xấu đến dư luận.

Thứ sáu, 28/06/2019 - 04:00

Học sinh cần được hướng dẫn văn hóa sử dụng mạng xã hội
Học sinh cần được hướng dẫn văn hóa sử dụng mạng xã hội

Không gian mạng xã hội cung cấp một lượng khối lượng lớn thông tin cho người dùng mỗi ngày. Tuy vậy, người dùng cần tỉnh táo, nhận diện được thông tin thật, giả để tránh bị lôi kéo, dẫn dắt tới những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi. Đặc biệt, với thế hệ trẻ khi tham gia mạng xã hội cần phải được hướng dẫn, định hướng về văn hoá ứng xử.

Thứ năm, 27/06/2019 - 04:00

Không thể để pháp luật bị một số kẻ coi thường
Không thể để pháp luật bị một số kẻ coi thường

(Dân trí) - Nghĩ về hiện tượng những băng nhóm “xã hội đen” ngày càng lộng hành và không ít vị quan chức vì lợi ích nhóm, đã bất chấp pháp luật,“coi trời bằng vung”…

Thứ tư, 26/06/2019 - 09:22

Chống tham nhũng trong các cơ quan Phòng chống tham nhũng!
Chống tham nhũng trong các cơ quan Phòng chống tham nhũng!

Ngày 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên trong đoàn thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đây là thông tin chấn động làm nhiều người ngỡ ngàng vì nó xảy ra đối với người thuộc cơ quan Phòng chống tham nhũng.

Thứ ba, 25/06/2019 - 04:20

Cần làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng
Cần làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng

Liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả của đối tượng Trịnh Sướng và đồng phạm, dư luận cho rằng còn nhiều điểm cần làm rõ; nhất là tác hại của hành vi này đối với thị trường, người tiêu dùng và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khi để các đối tượng sản xuất, buôn bán xăng giả liên tục trong thời gian dài.

Thứ hai, 24/06/2019 - 05:00

Trí tuệ nhân tạo - Từ góc nhìn “an ninh con người”
Trí tuệ nhân tạo - Từ góc nhìn “an ninh con người”

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - viết tắt là AI) là thuật ngữ chỉ “trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người”. AI có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi,... như trí tuệ con người, thậm chí có những trường hợp AI còn nhanh và thông minh hơn con người.

Chủ nhật, 23/06/2019 - 07:20

Báo chí trước thách thức từ mạng xã hội
Báo chí trước thách thức từ mạng xã hội

Ngày 15/6, Báo Long An tổ chức Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Đông Nam bộ (mở rộng) năm 2019 với chủ đề "Báo chí trước thách thức từ mạng xã hội". Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện của 14 đơn vị báo chí thuộc các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.

Thứ sáu, 21/06/2019 - 07:17

Nghĩ về dạy bơi cho học sinh
Nghĩ về dạy bơi cho học sinh

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều vụ đuối nước thương tâm. Có những vụ các em sống gần sông (như vụ 8 em đuối nước ở Hòa Bình). Có những nơi buổi sáng tiễn đưa mấy học sinh Tiểu học thiệt mạng do đuối nước, buổi chiều lại vĩnh biệt mấy học sinh THCS vì tắm sông (như vụ ở Quảng Bình)… Đã đến lúc chúng ta cẩn triển khai gấp việc xóa mù bơi cho các em. Nhưng trước khi việc dạy bơi ở trường phổ thông được thực hiện đồng loạt, người lớn chúng ta phải làm gì để giúp các em phòng chống tai nạn đuối nước?

Thứ năm, 20/06/2019 - 05:43

Vụ án Vinashin: Những điều nguy hiểm ẩn sau con số 105 tỉ đồng
Vụ án Vinashin: Những điều nguy hiểm ẩn sau con số 105 tỉ đồng

(Dân trí) - Tập đoàn Vinashin đang thuộc dạng kiểm soát đặt biệt và chỉ được sử dụng số tiền Nhà nước rót vào khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nhưng, dù không được Thủ tướng đồng ý, lãnh đạo Tập đoàn này vẫn mang đi gửi tiết kiệm. Tại sao họ dám liều lĩnh như vậy?

Thứ tư, 19/06/2019 - 08:08

Mối lương duyên giữa nhà báo và luật sư
Mối lương duyên giữa nhà báo và luật sư

(Dân trí) - Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nghề luật sư, thực tế đã chứng minh giữa nhà báo và luật sư có một mối lương duyên đặc biệt. Đó là sự tương tác qua lại, sự chia sẻ quan điểm về các vấn đề xã hội một cách có trách nhiệm để biến những bài báo trở nên hữu ích đến với đông đảo người dân.

Thứ ba, 18/06/2019 - 09:38