Thứ bảy, 12/12/2015 - 12:57

Bạn đọc viết

Tham nhũng trốn ở đâu?

Ta đi lại nói cười ngay trước mặt mọi người, ngồi chung mâm chung bát, trăm phần trăm đấy thôi!

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Hà Nội vừa công bố

Cả một năm vừa qua

Không thấy bóng tham nhũng

Chúng trốn ở đâu ta?

Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng vừa ra thông báo

Tham nhũng đã tàng hình

Lặn đi đâu hết ráo?

Quan tham nghe báo cáo

Liền nhếch mép cười ruồi:

Mấy cha ấm ớ thiệt

Có mắt không nhìn  thôi!

Ta đi lại nói cười

Ngay trước mặt mọi người

Ngồi chung mâm chung bát

Trăm phần trăm đấy thôi!

Báo cáo thật tuyệt vời

Tham nhũng hết thời rồi

Trên dưới đều vui vẻ

Kê gối ngủ ngon thôi!

Nguyễn Duy xuân