Thứ tư, 02/04/2014 - 09:00

Thành lập quỹ xã hội - từ thiện “Quỹ Trò nghèo vùng cao”

Tổ chức tiền thân là Chương trình “Cơm Có Thịt”, nay có tên tiếng Việt là Quỹ Trò nghèo vùng cao, có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, với người đại diện là ông Trần Đăng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

A - Tên Quỹ:

 

A - Tên Quỹ:

 

Tên tiếng Việt : QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO

 

Tên tiếng Anh: MOUNTAINOUS UNDERPRIVILEGED STUDENTS  FUND

 

Tên viết tắt: Quỹ TNVC; MUSF

 

B- Tài sản đóng góp Quỹ: 5.165.641.650 VNĐ

 

C- Địa chỉ:

 

Số nhà 905 - A6 đường Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội.

 

Điện thoại: 04.37737108

 

Fax: 04.37737110

 

E.mail:quytrongheovungcao@gmail.com

 

D- Phạm vi hoạt động:
 
Toàn quốc

 

E – Số tài khoản:
 
Quỹ Trò nghèo vùng cao

 

TK VNĐ: 0611001917137

 

Ngân hàng Vietcombank

 

Chi nhánh: Ba đình -Hà Nội.

 

F-Người đại diện:

Giáo sư Ngô Bảo Châu – Chủ tịch danh dự của Quỹ. 

Ông Trần Đăng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

 

G- Giấy phép: 
 
Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ số 142/QĐ-BNV, do Bộ Nội vụ cấp ngày 25 tháng 2 năm 2014.

Mới nhất