Tin tức về chủ đề "định mức giờ dạy"

định mức giờ dạy

Cách tính định mức giờ dạy của giáo viên mầm non

Cách tính định mức giờ dạy của giáo viên mầm non

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nang (tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính định mức giờ dạy của giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.
Xem tiếp