Thứ bảy, 24/09/2016 - 09:00

Agribank ký thỏa thuận liên ngành về việc thực hiện chính sách tín dụng

Chiều ngày 23/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã long trọng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm tăng cường sự phối hợp trong thực hiện chính sách Tam nông của Đảng và Nhà nước.

Với chủ trương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiêu biểu là Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn).

Nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 1997 và tiếp tục thể hiện, củng cố mối quan hệ thường xuyên, mật thiết này trên Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT-1999 ngày 09/10/1999 với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Liên tịch số 02/NQLT/2000 ngày 05/10/2000 với Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm tạo ra kênh dẫn vốn và quản lý vốn hiệu quả cho nông nghiệp, nông thôn, giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo và có cơ hội làm giàu trên quê hương.

Đại diện Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Agribank, Hội Phụ nữ Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận liên ngành chiều ngày 23/9/2016 tại Hà Nội
Đại diện Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Agribank, Hội Phụ nữ Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận liên ngành chiều ngày 23/9/2016 tại Hà Nội

Để kịp thời triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ một cách sâu rộng, có hiệu quả, Agribank đã ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành số 799 ngày 19/10/2010 phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và văn bản thỏa thuận số 15 ngày 15/11/2010 phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, Agribank chi nhánh các tỉnh/Thành, huyện/thị đã thống nhất nội dung và ký kết văn bản thỏa thuận với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời Agribank cũng đã ban hành các văn bản có liên quan về hướng dẫn cho vay thông qua tổ vay vốn và được các chi nhánh trong toàn hệ thống quán triệt, triển khai cụ thể.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện thỏa thuận giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đến nay hệ thống tổ vay vốn của Agribank được triển khai tại 53 chi nhánh với 35.935 tổ đang hoạt động và trên 939.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ tổ vay vốn quản lý 44.400 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,2%. Bình quân mỗi tổ có 23 tổ viên, dư nợ bình quân mỗi tổ quản lý 995 triệu đồng. Một số chi nhánh cho vay qua tổ đạt rất tốt, đã tạo ra nhiều cơ hội, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp, tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận vốn một cách thuận lợi và có hiệu quả, nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện hiểu biết về ngân hàng, là kênh dẫn vốn có hiệu quả, tốt nhất đến với các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu vốn vay. Qua đó, các hộ trong tổ nhóm liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả để nâng cao thu nhập, tạo tính cộng đồng ngày càng gắn bó, tạo niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để hệ thống tổ vay vốn và các chi nhánh nơi cho vay triển khai cho vay qua tổ ngày càng có hiệu quả, Agribank và Trung ương Hội Nông dân việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức ký lại thỏa thuận giữa hai bên về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ, về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích của việc ký kết thỏa thuận liên ngành lần này là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình là hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vay vốn và sử dụng các dịch vụ tại Agribank để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đây là cơ hội giúp cho hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đầy đủ, đúng kỳ hạn như đã cam kết với Agribank.

Thông qua các nội dung hợp tác, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cam kết phối hợp với Agribank tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cả nước những nội dung cơ bản: (i) Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; (ii) Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; (iii) Quyết định số 515/QĐ-HĐTV-HSX ngày 31/07/2015 của Hội đồng thành viên Agribank ban hành quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; (iv) Các cơ chế tín dụng hiện hành khác của Agribank có liên quan.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với Agribank tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức Hội cấp trên đối với Hội cấp dưới, Tổ vay vốn và hộ vay vốn; phối hợp với Agribank và các ngành có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, cán bộ Tổ vay vốn; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Thỏa thuận liên ngành giữa Agribank với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được ký kết tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả. Việc ký kết này là văn bản quan trọng làm cơ sở cho Agribank và các cấp hội của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành các thỏa thuận hợp tác trong việc giúp các hội viên của các Hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

Nguyễn Khánh