Thứ hai, 25/09/2017 - 14:55

Công ty Sebrina Holdings PTE thông báo bãi trừ trách nhiệm nhân viên

Ngày 19/9/2017, Công ty Sebrina Holdings PTE. Ltd chính thức thông báo ông Jean Paul Pierre Roca không phải nhân viên và không có bất kỳ tư cách pháp nhân nào liên quan để đại diện cho công ty.

Công ty Sebrina Holdings PTE thông báo bãi trừ trách nhiệm nhân viên - 1

Theo đó, Công ty Sebrina Holdings PTE. Ltd xin khẳng định, ông Jean Paul Pierre Roca không thể đại diện cho Sebrina Holdings PTE. Ltd, các công ty liên kết hay các công ty liên quan, các cổ đông, Ban giám đốc hay nhân viên trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của công ty ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Bất kỳ sự đại diện nào của cá nhân trên dều không được ủy quyền bởi bất kỳ nhân sự hay cổ đông nào của Sebrina Holdings

Công ty Sebrina Holdings PTE thông báo bãi trừ trách nhiệm nhân viên - 2

Công ty xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Nội dung thông báo này.

Đại diện Sebrina Holding PTE. Ltd

Từ khóa: