Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:53

Phân bón Lâm Thao - Sức sống phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Hưởng ứng lời dạy của Bác “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi”, trong những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được triển khai sâu rộng thực hiện có hiệu quả, thu hút và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động trên nhiều lĩnh vực.

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn Công ty chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ, đặc điểm công việc của đơn vị. Cùng với việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” bằng những hoạt động phù hợp, động viên cán bộ và người lao động trong công ty đăng ký và thực hiện thành công các đề tài khoa học, giải pháp hữu ích gắn liền với thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.

Phân bón Lâm Thao - Sức sống phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” - 1

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hàng năm, ngay từ đầu năm, công đoàn công ty phát động phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Để phong trào phát huy hiệu quả, công ty tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo; lấy tiêu chí người lao động tận tụy, sáng tạo trong công việc để đánh giá thi đua hàng năm. Với cách làm này, đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, người lao động. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.

Phân bón Lâm Thao - Sức sống phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” - 2

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã và đang đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ và người lao động nhiệt tình, tích cực hưởng ứng, tham gia và trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ đoàn viên, cán bộ và người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Minh chứng cho điều này là số lượng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Kết quả, trong 5 năm qua, công ty đã có 1.378 đề tài, sáng kiến của 3.365 lượt tác giả, đạt giá trị làm lợi 390 tỷ đồng; 57 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; 258 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động sáng tạo cấp công ty. Một số đề tài sáng kiến tiêu biểu như: Sáng kiến “Nghiên cứu, khảo sát, triển khai áp dụng đốt lò bằng nhiên liệu sinh khối thay thế lò đốt dầu FO sấy NPK” giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng. Sáng kiến “Cải tạo dây chuyền Supe 1 sang sản xuất Supe lân theo phương pháp nghiền ướt công suất 400.000 tấn/năm”. Sáng kiến “Sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axit 3” nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hóa, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường, đề tài “Xử lý môi trường Supe”.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khẳng định người lao động luôn có lòng yêu nghề, gắn bó với công ty và sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ để xây dựng thương hiệu Phân bón Lâm Thao ngày càng phát triển, tạo động lực thi đua. Qua đó, vị thế của công đoàn cũng không ngừng được nâng lên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động tại công ty.