Thứ năm, 02/03/2017 - 15:33

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS

Ngày 22/2/2017, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Lê Như Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB), Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Đình Tứ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS; các đồng chí trong BCH 3 tổ chức.

Vào năm 2015, Ban Dân vận Đảng ủy PV GAS đã chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty. Việc ký kết và ban hành Quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong các hoạt động của tổ chức đoàn thể, qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chung của phong trào, góp phần củng cố khối đoàn kết trong nội bộ đơn vị, chung tay xây dựng Tổng Công ty Khí Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. “Quy chế phối hợp” thể hiện quyết tâm “đoàn kết, chủ động phối hợp, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam”, tăng cường phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị; thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức các sự kiện liên quan…

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 1

Mục tiêu chung của mối hợp tác này nhằm góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất kinh doanh để người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như ở các địa phương liên quan. Cùng với chương trình, tin tưởng rằng tình đoàn kết, tình yêu ngành nghề, phong trào văn hóa doanh nghiệp Dầu khí cũng thêm phần thân ái và trách nhiệm.

Ngay sau khi ký kết, Công đoàn, Hội CCB và Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức triển khai Quy chế đến từng tổ chức cơ sở trực thuộc để phổ biến, quán triệt nội dung phối hợp công tác và đẩy mạnh thực hiện các hình thức phối hợp hoạt động tại đơn vị. Đến nay, sau 2 năm thực hiện Quy chế, sự phối hợp trong hoạt động của 3 tổ chức ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phong trào hướng đến người lao động, hội viên, đoàn viên.

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 2

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên TCT định kỳ gặp gỡ, trao đổi thông tin và tình hình hoạt động giữa ba tổ chức, cùng tham dự các phiên họp thường kỳ, các hội nghị chuyên đề của mỗi tổ chức để nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động là hội viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên. Từ đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBCNV/người lao động, giúp ổn định tư tưởng, động viên người lao động yên tâm công tác, đồng hành của đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 3

Bên cạnh đó, việc phối hợp cũng đã giúp tiết giảm được nhiều chi phí trong việc tổ chức các hoạt động đoàn thể, tránh chồng chéo trong công tác tổ chức hoạt động, giúp TCT thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có thể thấy, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên PV GAS đã phối hợp hiệu quả trong tất cả các mặt hoạt động. Cụ thể, các tổ chức đã phối hợp cùng nhau và phối hợp cùng chính quyền phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV như: Thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD, đẩy mạnh xây dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”, thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm của ngành/Tổng Công ty, thi đua hoàn thành vượt tiến độ bảo dưỡng sửa chữa lớn, thi đua thực hiện phong trào 5S xây dựng môi trường làm việc an toàn-xanh-sạch-đẹp… Bên cạnh đó, là sự phối hợp hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất; Phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; Phong trào văn hóa thể thao và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 4

Trong 2 năm qua, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng đã cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Tập đoàn/TCT/các tổ chức với nội dung và hình thức phong phú như: tọa đàm, văn nghệ chào mừng, giao lưu họp mặt, về nguồn thăm chiến trường xưa/di tích cách mạng, thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến tổ chức Đoàn Thanh niên/Công đoàn/Đơn vị,… Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự phối hợp, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp hoạt động, để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, một số nội dung được nhấn mạnh trong công tác phối hợp giữa các tổ chức trong thời gian tới như: Tuyên truyền, vận động người lao đọng tránh xa các tệ nạn xã hội, tăng cường đoàn kết, tuân thủ nội qui, qui chế, đảm bảo an toàn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của TCT; Tổ chức các hoạt động phong trào, tránh trùng lắp, tránh lãng phí; Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động; Quan tâm động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 5

Tại Hội nghị sơ kiết, đồng chí Lê Như Linh-Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các tổ chức xã hội đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng chí Lê Như Linh cũng đã đề nghị Ban Chấp hành 3 tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thể hiện sức mạnh đoàn kết trong các hoạt động xã hội và tăng cường trong hoạt động lao động sản xuất, lao động sáng tạo; tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu Tổng Công ty Khí Việt Nam – Doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dầu khí.

Sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS - 6

P. Mai