Thứ hai, 08/06/2015 - 15:17

Đà Nẵng tôn vinh 16 sáng kiến của cán bộ, công chức

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định công nhận 16 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng năm 2014.

Trong đó, Sở Nội vụ có 5 sáng kiến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có 4 sáng kiến, Sở Thông tin và Truyền thông có 2 sáng kiến, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Uỷ ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu, mỗi đơn vị có 1 sáng kiến.

Đà Nẵng tôn vinh 16 sáng kiến của cán bộ, công chức

Đà Nẵng tôn vinh 16 sáng kiến của cán bộ, công chức

Các sáng kiến gồm: Cơ sở dữ liệu thống kê về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện đại hóa công tác quản lý mã số công chức, viên chức và in thẻ tích hợp tại Trung tâm Hành chính thành phố. Xây dựng ứng dụng tự động hóa hệ thống thư điện tử công vụ thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ tham dự Giải thưởng Wego Dự án Phát triển Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Đề xuất giải pháp nhằm triển khai Đề án “Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch”. Xây dựng quyết định thay thế quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố. Tổ chức chương trình Phật giáo Đà Nẵng với an sinh xã hội góp phần xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Mô hình Nhà ở chống bão.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phổ biến sáng kiến và khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố.

Những sáng kiến này sẽ được Chủ tịch UBND thành phố xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp thành phố”.

Khánh Hồng