Thứ hai, 26/03/2018 - 07:00

Ngân hàng gắn xã hội trong kinh doanh

“Gắn xã hội trong kinh doanh” là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của LienVietPostBank. Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, ngân hàng này còn cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động xã hội trực tiếp, các hoạt động tài trợ, các phong trào từ thiện.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được thành lập ngày 28/3/2008, đúng vào giai đoạn mở đầu của chu kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu và Việt Nam chịu ảnh hưởng khá khốc liệt. Thời điểm đó, nếu xét về quy mô vốn, tổng tài sản và mạng lưới, LienVietPostBank chỉ tương đồng với nhóm 13 ngân hàng chuyển đổi nông thôn lên thành thị.

Tuy nhiên, sau 10 năm thành lập và trưởng thành, với dấu mốc quan trọng là thương sáp nhập thành công với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost), LienVietPostBank đã khẳng định vị thế ở tầm trên trong nhóm cổ phần không có yếu tố Nhà nước.

Trong đó, VNPost chính là chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa mới, giải quyết hàng loạt vấn đề: đúng định hướng chiến lược, trải dài hệ thống khắp nước với trên 10.000 điểm cung cấp dịch vụ trên kênh bưu điện, tập trung vào mảng bán lẻ và huy động tiết kiệm thể nhân.


“Gắn xã hội trong kinh doanh” là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của LienVietPostBank.

“Gắn xã hội trong kinh doanh” là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của LienVietPostBank.

Và để sau 10 năm thành lập, tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản ngân hàng đạt 163.434 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2016.

Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 2.282 tỷ đồng. Sau khi trừ đi dự phòng rủi ro tín dụng, tổng lợi nhuận của LienVietPostBank đạt được là 1.768 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2016. Đặc biệt, nợ xấu của ngân hàng hiện tại là 1,08% trên tổng dư nợ.

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2016

Năm 2017

Kế hoạch

Thực hiện

% so với 2016

% Kế hoạch

1

Tổng tài sản

141.865

180.000

163.434

115%

91%

2

Vốn chủ sở hữu

8.332

8.660

9.383

113%

108%

3

Huy động vốn thị trường 1

116.193

157.000

135.554

117%

86%

4

Dư nợ thị trường 1 (*)

83.723

111.500

103.121

125%

92%

5

Tỷ lệ nợ xấu

1,08%

<1,5%

1,04%

-

Đạt

6

Lợi nhuận trước thuế

1.348

1.500

1.768

131%

118%

7

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến

10%

12%

15%

150%

125%

Về mạng lưới, năm 2017, LienVietPostBank đã phủ rộng khắp 63 tỉnh thành, trở thành ngân hàng có hệ thống mạng lưới lớn nhất trong khối tư nhân với trên 200 chi nhánh, phòng giao dịch và quyền khai thác hơn Phòng Giao dịch tại 63 tỉnh, thành cùng quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến tận cấp xã, phường cả nước.

Trong dòng chảy kinh doanh đó, LienVietPostBank đã và đang gây dựng được danh tiếng như Ngân hàng đứng số Một về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), theo đuổi giá trị phát triển bền vững và cam kết gắn các hoạt động với các giá trị đạo đức và luân lý cao nhất.

Từ năm thành lập 2008 đến 12/2017, LienVietPostBank và các cổ đông sáng lập đã tích cực đóng góp trên 3000 tỷ đồng cho cộng đồng và xã hội thông qua một loạt chương trình, hoạt động xã hội, tập trung vào 5 trụ cột: Giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực; Y tế; Văn hóa và Thể thao; An sinh xã hội; Hỗ trợ địa phương nghèo phát triển.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục – đào tạo là lĩnh vực lớn nhất và chiếm trên 50% tổng số tiền LienVietPostBank dành cho các hoạt động xã hội. Hiện tại, LienVietPostBank là ngân hàng xây dựng nhiều trường học nhất trên cả nước, đã tài trợ xây dựng toàn bộ hoặc một phần 100 trường học các cấp cùng hàng chục nhà chức năng, thư viện, phòng hội thảo... Đây cũng là ngân hàng sáng lập và tài trợ nhiều quỹ học bổng nhất Việt Nam.

Từ năm 2013-2017, LienVietPostBank cam kết hàng năm dành 10% tổng lợi nhuận trước thuế cho các hoạt động xã hội từ thiện.

Điểm nổi bật nhất trong hoạt động xã hội của LienVietPostBank cho tới năm 2017 là ngân hàng đã gây dựng được 2 thương hiệu, 2 danh tiếng lớn: Ngân hàng xây dựng nhiều trường học nhất tại Việt Nam và Ngân hàng sáng lập và tài trợ nhiều quỹ học bổng nhất tại Việt Nam.

Với các thành tựu hoạt động xã hội quan trọng trong gần 10 năm qua, LienVietPostBank có thể coi là Ngân hàng TMCP số Một Việt Nam về CSR.

1. Năm 2014: :LienVietPosBank nhận Giải thưởng Ngân hàng Trách nhiệm Xã hội tốt nhất Việt Nam năm 2014 (Best CSR Vietnam Bank 2014) do Tạp chí Banking&Finance (Anh) trao tặng.

2. Năm 2016:LienVietPostBank nhận Bằng khen vì các thành tích hoạt động xã hội trong giai đoạn 2011-2015 do Chủ tịch nước trao tặng.