Thứ ba, 23/02/2016 - 07:26

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới

Dân trí

Để tránh mắc phải những sai lầm khi chi tiêu trong năm mới dẫn đến tình trạng “thiếu trước hụt sau”, bạn phải luôn đảm bảo sự cân bằng thu chi và từ bỏ những thói quen dưới đây.

Chi tiêu theo cảm xúc

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 1

Cho mượn tiền

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 2

So sánh tài chính của bạn với người khác

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 3

Chi tiêu hết thu nhập của bạn

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 4

Chi tiêu xả láng mà không ghi chú lại

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 5

Lạm dụng thẻ tín dụng

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 6

Tư tưởng “Chưa vội tiết kiệm”

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 7

Tiêu nhiều hơn khi thu nhập tăng

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 8

Không theo dõi các khoản thu chi

Thói quen chi tiêu cần từ bỏ trong năm mới - 9

Nhữ Trang