Bê bối cắt đôi que thử HIV, viêm gan B tại BV Xanh Pôn