Chấn động sự việc cựu chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản

Cựu chủ tịch Nissan - ông Carlos Ghosn đã trốn khỏi Nhật Bản hôm 30/12/2019 khi đang được tại ngoại sau khi chấp nhận đóng tiền bảo lãnh tương đương 14 triệu USD và chịu sự giám sát nghiêm ngặt trong thời gian chờ phiên toà xét xử tội gian lận tài chính.