Bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Cơn bão số 4 hướng thẳng vào các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình đúng dịp nghỉ lễ 2/9.