Sự cố chạy thận ở Nghệ An

Khi đang chạy thận 6 bệnh nhân có biểu hiện lạ, ngay sau đó toàn bộ máy móc được dừng để kiểm tra, 132 bệnh nhân khác được chuyển viện.