Thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền"

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị công an lập biên bản vì có hành vi "vòi tiền" lên tới cả chục tỷ đồng khi đi thanh tra ở Vĩnh Phúc.