Giá vàng SJC

Giá vàng SJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.700 55.370
HCM 54.700 55.370
Đà Nẵng 54.700 55.370
Cập nhập 12/4/2020 10:04:00 PM

Giá vàng AJC

Giá vàng AJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhập 11/6/2020 1:19:00 PM

Giá vàng DOJI

Giá vàng DOJI Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.600 55.450
HCM 54.600 55.450
Đà Nẵng 54.600 55.450
Cập nhập 12/4/2020 10:04:00 PM

Giá vàng PNJ

Giá vàng PNJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.650 55.350
HCM 54.650 55.350
Đà Nẵng 54.650 55.350
Cập nhập 12/4/2020 10:04:00 PM

Giá vàng BTMC

Giá vàng BTMC Mua vào Bán ra
Hà Nội 53.390 54.090
HCM 53.390 54.090
Đà Nẵng 53.390 54.090
Cập nhập 12/4/2020 10:04:00 PM

Giá vàng SBJ

Giá vàng SBJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhập 12/2/2020 11:55:00 PM