Thứ sáu, 31/05/2019 - 15:13

Bộ GD-ĐT nói về việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

Dân trí

Trước thông tin phản ánh về việc bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính khi chưa đủ tiêu chuẩn, Bộ GD-ĐT đã thông tin công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ GD&ĐT từ năm 2016-2018 đã được kiểm tra, rà soát kỹ và đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, theo đó cho phép Bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Theo một số phản ánh, ông Trần Tú Khánh tại thời điểm được điều động, bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ GD-ĐT chưa phải là chuyên viên chính nên chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trả lời về vấn đề này, bà Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ GD-ĐT cho biết, toàn bộ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ GD-ĐT giai đoạn 2016-2018 đã được kiểm tra, rà soát (trong đó có trường hợp ông Trần Tú Khánh) và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vào ngày 7/8/2018.

Theo đó, đối với những cán bộ khi bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ GD-ĐT cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đối với trường hợp ông Trần Tú Khánh, bà Nhàn thông tin, trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Trần Tú Khánh là Phó Hiệu trưởng trường ĐH Vinh – là công chức theo Nghị định 06 của Chính phủ.

Căn cứ vào nhu cầu cán bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét, cân nhắc nhiều mặt, nhất là yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm công tác và thấy rằng ông Trần Tú Khánh đáp ứng cơ bản các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên đã quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính từ ngày 01/12/2016. Đồng thời tạo điều kiện để ông Trần Tú Khánh hoàn thiện tiêu chuẩn chuyên viên chính sau khi được bổ nhiệm.

Ngày 24/11/2018, ông Trần Tú Khánh đã thi và trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ ngày 01/4/2019.

Mặt khác, ngày 26/4/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có hướng dẫn xử lý đối với kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ.

Theo đó, những trường hợp bổ nhiệm đến ngày 28/12/2017 chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm, từ năm 2015 đến năm 2018 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì không thu hồi quyết định và cho phép bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn trong năm 2019.

"Đến nay, ông Trần Tú Khánh đã hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; từ năm 2015 đến 2018, ông Khánh đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Nhàn nhấn mạnh.

Nhật Hồng