Thứ tư, 06/06/2018 - 12:24

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Có những nơi chưa sử dụng hết biên chế giáo viên

Dân trí

Trả lời đại biểu Quốc hội sáng nay trong phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, có những nơi biên chế giao nhưng vẫn chưa sử dụng hết.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian vừa qua nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục công lập thực hiện số lượng hợp đồng để phục vụ công tác chuyên môn rất lớn. Có những đơn vị, biên chế được giao vẫn chưa sử dụng hết nhưng vẫn tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng.

Trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 08 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ chấm dứt tình trạng biên chế hoặc giao biên chế cao hơn so với cơ quan có thẩm quyền giao hoặc luật định. Để thực hiện nghiêm vấn đề này, các địa phương và các cơ sở giáo dục công lập phải rà soát lại vấn đề biên chế được giao, rà soát năng lực giáo viên thực hiện hợp đồng.

Đối với Bộ GD&ĐT cũng cần có quy định để giảm tỉ lệ gián tiếp quản lý trong các cơ sở giáo dục. Những nơi nào còn thiếu giáo viên thì phải bổ sung, không thể để cho học sinh không có giáo viên và cân đối trong số biên chế giáo viên đã được giao.

Bên cạnh đó, các trường cần phải tính toán, sắp xếp lại số lớp trong trường và số giờ dạy của giáo viên để cân đối lại số giáo viên trong biên chế được giao.

Đối với những trường hợp tuyển dụng viên chức thừa so với được giao, các địa phương phải rà soát và giải quyết công việc cho các giáo viên này trước.

Với những địa phương tăng dân số cơ học, cần cân đối lại để tránh tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường học. Không thể để người bệnh không có thầy thuốc, học sinh không có giáo viên giảng dạy.

Đối với giáo viên mầm non, chúng ta thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức của giáo viên với các cơ sở mầm non công lập, hướng tới chế độ chính sách như là viên chức.

Thực hiện chủ trương này, Chính phủ chỉ đạo chấm dứt hợp đồng chuyên môn trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ những đơn vị đã thực hiện tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, các địa phương phải đảm bảo đủ giáo viên cung ứng. Không đủ vượt quá chỉ tiêu biên chế nhưng chưa thực hiện chấm dứt hợp đồng với các giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non đang trong biên chế.

Mai Châm (ghi)