Chủ nhật, 26/11/2017 - 02:00

Các trường công khai số liệu sai sự thật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Dân trí

Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mà Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy chế này áp dụng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt (trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học), cơ sở giáo dục thường xuyên (bao gồm trường bồi dưỡng cán bộ), trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học.

Quy chế quy định về thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Theo đó, đối với công khai ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính.

Đối với thực hiện công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trong đó có điểm chú ý tới công khai chất lượng giáo dục thực tế gồm: công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại và công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường.

Đối với công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại cần công khai quy mô nghiên cứu sinh, cao học viên và sinh viên ở các trình độ đào tạo, hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo.

Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm ra trường: Số sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường gồm số sinh viên tốt nghiệp có việc làm và số sinh viên tốt nghiệp đang học nâng cao.

Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt.

Đối với cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học; công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học...

Đặc biệt, công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó, sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện.

Đặc biệt, trong dự thảo đã nêu rõ biện pháp xử lý vi phạm. Cụ thể, các hành vi vi phạm về thực hiện công khai tại Quy chế này là công khai không đầy đủ nội dung, hình thức, thời gian quy định; Công khai số liệu sai sự thật; không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo chậm thời gian, báo cáo sai sự thật.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về công khai của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ mà xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm vi phạm các quy định về công khai của Quy chế này thì ngoài việc xử phạt vi phạm như quy định trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị xem xét tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đình chỉ tuyển sinh theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh hiện hành.

Toàn văn Dự thảo xem TẠI ĐÂY

Nhật Hồng