Các trường ĐH, CĐ tiếp tục thực hiện “3 công khai”

Dân trí

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký văn bản hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014-2015. Theo đó, các trường ĐH, CĐ tiếp tục thực hiện công khai về chất lượng, điều kiện cơ sở vật chất và tài chính.

Cụ thể, công khai cam kết chất luợng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; Cam kết các diều kiện mà sinh viên được thụ huởng khi vào học tại truờng; Công khai chất luợng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp nam 2013 có việc làm; Kết quả kiểm định chất luợng giáo dục (nếu có).

Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo; Về đội ngũ nhà giáo: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu theo trình dộ đào tạo của nhà truờng

Công khai tài chính: Công khai học phí chương trình đào tạo chính quy, không chính quy; Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

Các truờng thực hiện công khai trên trang thông tin diện tử của truờng và công khai tại trường, bảo đảm tính đầy dủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay dổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời. Hạn cuối gửi báo cáo công khai về Bộ GD-ĐT là ngày 15/11/2014.

S.H