Thứ tư, 15/01/2014 - 10:01

CFVG: Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế là xu hướng tất yếu

Năm 2014, CFVG dự kiến tuyển sinh gần 200 học viên Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), khoảng 70 học viên cho mỗi Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Marketing. Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến của CFVG bắt đầu mở từ ngày 1/3/2014.

Ngoài ra, CFVG đang chuẩn bị cho việc mở các chương trình Thạc sỹ chuyên ngành mới, bao gồm Thạc sỹ Quản lý chuỗi cung ứng và Thạc sỹ Quản lý Khách sạn vào năm 2015.

Họp Ủy Ban Định Hướng CFVG 2013 tại Paris, Pháp.
 Họp Ủy Ban Định Hướng CFVG 2013 tại Paris, Pháp.

Họp Ủy Ban Định Hướng CFVG 2013 tại Paris, Pháp.

Trước đó, vào ngày 3/12/2013, lễ ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Pháp về việc Phát triển Trung tâm Pháp -Việt đào tạo về Quản lý (CFVG), giai đoạn 2013-2018 đã diễn ra tốt đẹp tại Paris, Pháp. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định mong muốn tiếp tục và tăng cường nỗ lực của hai Chính phủ trong việc thúc đẩy CFVG đa dạng hóa các loại hình đào tạo về quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Các chương trình đào tạo của CFVG bao gồm Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh(MBA); Thạc sỹ Chuyên ngành và Tiến sỹ, được đông đảo học viên Việt Nam quan tâm.

Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CFVG) được thành lập theo Thỏa thuận ký ngày 11 tháng 4 năm 1992 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao Pháp, với hai cơ sở ở Hà Nội nằm trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và ở TP Hồ Chí Minh nằm trong Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Trải qua 20 năm hoạt động, được sự quan tâm ủng hộ của cả hai phía Pháp và Việt Nam, CFVG đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc đào tạo đội ngũ quản lý kinh tế trình độ cao của Việt Nam và nước ngoài. Cụ thể, tính đến tháng 12 năm 2013, CFVG đã có 20 khóa (với 1897 học viên) tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), 9 khóa (với 451 học viên) tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF), 6 khóa (với 211 học viên) tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ. Tổng số cựu học viên từ các chương trình đào Thạc sỹ của CFVG hiện là 2559. Nhiều người trong số này hiện đảm nhận những cương vị quan trọng tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, các cơ quan bộ, ngành, các trường và các viện nghiên cứu của Việt Nam và được các cơ quan tiếp nhận đánh giá cao. Hiện tại ở CFVG có khoảng 600 học viên đang theo học các chương trình. Hàng năm CFVG tuyển sinh khoảng 300 học viên mới vào các chương trình Thạc sỹ.

Hình ảnh học viên CFVG MEBF, khóa 7 tại trường Đại học Paris Dauphine, Pháp.
Hình ảnh học viên CFVG MEBF, khóa 7 tại trường Đại học Paris Dauphine, Pháp.
 
Học viên CFVG MBA tại Trường Kinh doanh Kedge, Pháp.
Học viên CFVG MBA tại Trường Kinh doanh Kedge, Pháp.