Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học tới của Đà Nẵng

Dân trí

Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tới vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Năm học 2016-2017, Đà Nẵng có 8.940 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập
Năm học 2016-2017, Đà Nẵng có 8.940 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Theo đó, năm nay, Đà Nẵng có 8.940 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập; 1.370 chỉ tiêu vào các trường dân lập và tư thục; các trung tâm GDTX ở các quận, huyện thuộc Đà Nẵng có 755 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Không tính trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trường THPT Phan Châu Trinh, thường là trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất ở Đà Nẵng các năm trước, có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong khối các trường THPT công lập (1.240 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường/trung tâm cụ thể như sau:

I. Các trường THPT:

TT

Tên trường

Loại hình

Tổng số chỉ tiêu

Học sinh

Số lớp

A

Các trường công lập

8.940

228

1

THPT Phan Châu Trinh

Công lập

1.240

31

2

THPT Hoà Vang

Công lập

360

09

3

THPT Phan Thành Tài

Công lập

440

11

4

THPT Ông Ích Khiêm

Công lập

520

13

5

THPT Phạm Phú Thứ

Công lập

440

11

6

THPT Thái Phiên

Công lập

720

18

7

THPT Hoàng Hoa Thám

Công lập

480

12

8

THPT Ngũ Hành Sơn

Công lập

360

09

9

THPT Nguyễn Trãi

Công lập

400

10

10

THPT Tôn Thất Tùng

Công lập

440

11

11

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Công lập

400

10

12

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Công lập

300

12

13

THPT Trần Phú

Công lập

720

18

14

THPT Thanh Khê

Công lập

400

10

15

THPT Nguyễn Hiền

Công lập

520

13

16

THPT Ngô Quyền

Công lập

400

10

17

THPT Cẩm Lệ

Công lập

360

09

18

THPT Liên Chiểu

Công lập

240

06

19

THPT Ngũ Hành Sơn 2 (1)

Công lập

200

05

TT

Tên trường

Loại hình

Tổng số chỉ tiêu

Học sinh

Số lớp

B

Trường dân lập, tư thục

1.370

39

1

PTDL cấp1,2,3 Hermann Gmeiner

Dân lập

160

04

2

THPT Quang Trung

Tư thục

600

15

3

THPT Khai Trí

Tư thục

160

04

4

THCS, THPT Hiển Nhân

Tư thục

200

05

5

THPT Sky – Line

Tư thục

50

02

6

TH, THCS, THPT Quốc tế Hoa Kỳ

Tư thục

200

09

Tổng cộng toàn ngành

10.310

267

Ghi chú: (1) Trường THPT Ngũ Hành Sơn 2 dự kiến được thành lập mới trong học 2016-2017.

II. Các Trung tâm GDTX, KTTH HN và DN:

TT

Tên trung tâm

Tổng số chỉ tiêu

Học sinh

Số lớp

1

TT GDTX, KTTH-HN và DN Hải Châu

90

02

2

TT GDTX, KTTH-HN và DN Cẩm Lệ

80

02

3

TT GDTX, KTTH-HN và DN Thanh Khê

200

05

4

TT GDTX, KTTH-HN và DN Sơn Trà

100

02

5

TT GDTX Đà Nẵng

75

02

6

TT GDTX, KTTH-HN và DN N.Hành Sơn

30

01

7

TT GDTX, KTTH-HN và DN Liên Chiểu

100

02

8

TT GDTX, KTTH -HN và DN Hòa Vang

80

02

Tổng cộng

755

18

Khánh Hiền