Đại học Tây Nguyên kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển dự bị đại học

Dân trí

Trường ĐH Tây Nguyên vừa ra thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển dự bị đại học thêm 30 ngày đối với 23 ngành đào tạo.

Trước đó, trường ĐH Tây Nguyên có thông báo về việc xét tuyển vào học dự bị các ngành đào tạo đại học năm 2015, theo đó đến ngày 15/9/2015 là hết thời hạn đăng ký xét tuyển. Đến nay, do số lượng đăng ký còn ít, nhà trường sẽ gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 15/10/2015.

23 ngành xét tuyển dự bị đại học với 173 chỉ tiêu, trong đó ngành Y đa khoa có điểm xét tuyển cao nhất với 20 điểm, các ngành học còn lại xét tuyển với 10 điểm.

 

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Mã tổ hợp

 

 

Chỉ tiêu xét tuyển

 

 

Mức điểm xét tuyển

 

 

1

 

 

D140205C

 

 

Giáo dục chính trị

 

 

Văn, Sử, Địa

 

 

10

 

 

10.0

 

 

2

 

 

D220301C

 

 

Triết học

 

 

Văn, Sử, Địa

 

 

10

 

 

10.0

 

 

3

 

 

D220330C

 

 

Văn học

 

 

Văn, Sử, Địa

 

 

10

 

 

10.0

 

 

4

 

 

D310101A

 

 

Kinh tế

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D310101D

 

 

Toán, Văn, Anh văn

 

 

3

 

 

10.0

 

 

5

 

 

D340101A

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D340101D

 

 

Toán, Văn, Anh văn

 

 

3

 

 

10.0

 

 

6

 

 

D340201A

 

 

Tài chính ngân hàng

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D340201D

 

 

Toán, Văn, Anh văn

 

 

3

 

 

10.0

 

 

7

 

 

D340301A

 

 

Kế toán

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D340301D

 

 

Toán, Văn, Anh văn

 

 

3

 

 

10.0

 

 

8

 

 

D420101B

 

 

Sinh học

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

9

 

 

D420201A

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D420201B

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

3

 

 

10.0

 

 

10

 

 

D480201A

 

 

Công nghệ Thông tin

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

7

 

 

10.0

 

 

11

 

 

D501406A

 

 

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D501406B

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

3

 

 

10.0

 

 

12

 

 

D540104A

 

 

Công nghệ sau thu hoạch

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D540104B

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

3

 

 

10.0

 

 

13

 

 

D620105B

 

 

Chăn nuôi

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

14

 

 

D6201100B

 

 

Khoa học Cây trồng

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

15

 

 

D620112B

 

 

Bảo vệ thực vật

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

16

 

 

D62011115A

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

4

 

 

10.0

 

 

D620115D

 

 

Toán, Văn, Anh văn

 

 

3

 

 

10.0

 

 

17

 

 

D620205B

 

 

Lâm sinh

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

18

 

 

D620211B

 

 

Quản lý tài nguyên rừng

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

19

 

 

D640101B

 

 

Thú y

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

20

 

 

D720101B

 

 

Y đa khoa

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

10

 

 

20.0

 

 

21

 

 

D720332B

 

 

Xét nghiệm y học

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

22

 

 

D720501B

 

 

Điều dưỡng

 

 

Toán, Hóa, Sinh

 

 

7

 

 

10.0

 

 

23

 

 

D850103A

 

 

Quản lý đất đai

 

 

Toán, Lý, Hóa

 

 

7

 

 

10.0

 

 

Đối tượng xét tuyển thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 1 và thuộc khu vực 1 quy định tại Quy chế tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, đã dự thi THPT quốc gia cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì, đã trúng tuyển THPT nhưng không trúng tuyển đại học.

Thúy Diễm