Thứ sáu, 23/06/2017 - 18:40

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415

Dân trí

Theo nhận định của giáo viên đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2017, nhẹ nhàng so với những năm học trước giúp học sinh có tâm lý thoải mái khi làm bài. Mời thí sinh tham khảo đáp án đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415.

Đáp án tham khảo mã đề thi tiếng Anh 403 (chi tiết xem TẠI ĐÂY):

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415 - 1

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 404: (chi tiết xem TẠI ĐÂY)

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415 - 2

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 405: (chi tiết xem TẠI ĐÂY)

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415 - 3

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 415: (chi tiết xem TẠI ĐÂY)

Đáp án tham khảo đề thi tiếng Anh mã đề 403, 404, 405 và 415 - 4

PV