Đầu tư gần 60 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học Thanh Hóa

Dân trí

Để góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án “Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành GD-ĐT Thanh Hóa” với mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Thí điểm được áp dụng tại Sở GD-ĐT và 6 trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Dự án “sẽ được thực hiện từ năm 2018-2019, hoàn thành dự án trước ngày 30-9/2019. Theo đó, dự án sẽ đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT); đầu tư thí điểm phòng học ứng dụng CNTT bao gồm: 6 phòng học ứng dụng CNTT ở cấp độ 1 và 44 phòng học ứng dụng CNTT ở cấp độ 2.

Đầu tư các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy cho 6 trường học thuộc khối tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đầu tư gần 60 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học Thanh Hóa - 1

Trường THPT Hàm Rồng cũng là một trong các trường được đầu tư thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý tập trung cho Sở GD-ĐT bao gồm: các thiết bị CNTT, hệ thống phần mềm được cài đặt tập trung trên máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, xây dựng và bổ sung kho tư liệu, bài giảng mẫu, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các bài giảng...

Địa điểm đầu tư tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 6 trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bao gồm: Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường tiểu học Điện Biên 2, Trường THCS Trần Mai Ninh, Trường THCS Điện Biên, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Hàm Rồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, CNTT và nghiên cứu, hoàn chỉnh dự án theo các ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Nguyễn Thùy