Thứ sáu, 09/06/2017 - 16:52

Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội

Dân trí

Hơn 76.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội vừa kết thúc môn thi toán với thời gian 120 phút. Dưới đây là đề thi và đáp án tham khảo môn Toán.

Đề thi Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2017 - 2018 như sau:

Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 1

Dưới đây là gợi ý giải đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm 2017:

Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 2
Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 3
Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 4
Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 5
Đề thi và đáp án tham khảo môn Toán vào lớp 10 THPT của Hà Nội - 6