Thứ ba, 22/09/2020 - 18:21

Đến năm 2023, Đại học Quảng Nam trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng

Dân trí

Phấn đấu tiến độ hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Trường Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Ngày 22/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận của ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh tại buổi làm việc ngày 16/9 với Trường ĐH Quảng Nam và các sở, ngành liên quan về đề án chuyển Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Đến năm 2023, Đại học Quảng Nam trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng - 1

Dự kiến đến năm 2023, Trường Đại học Quảng Nam sẽ trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng

Theo kết luận, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các địa phương lân cận. UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, Trường Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển Nhà trường trong giai đoạn đến.

Việc xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương.

UBND tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng trong Đề án chia thành 2 giai đoạn: trước và sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Trường Đại học Quảng Nam hoàn thiện Đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến chính thức về Đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng trước ngày 15/10/2020.

Khi có ý kiến của Đại học Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

“Phấn đấu tiến độ hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Nhà trường cần tập trung cho công tác tuyển sinh, triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng tuyển sinh khó khăn hiện nay”, thông báo kết luận nêu rõ.

Ngoài các nội dung chỉ đạo trực tiếp cho Trường ĐH Quảng Nam và các sở, ngành liên quan khác, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, thẩm định cơ sở pháp lý, thực tiễn, tính cần thiết của đề án thành lập trường phổ thông nhiều cấp học trực thuộc Trường ĐH Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/10/2020.

Công Bính