ĐH Cần Thơ: Tỷ lệ “chọi” cao nhất là 1/25

Dân trí

Trường ĐH Cần Thơ vừa có thông tin cho biết, qua thống kê có trên 57.800 thí sinh đăng ký dự thi vào trường năm 2014. Trong đó ngành có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất là ngành Luật, với 4.512 thí sinh.

Thông tin từ nhà trường cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Cần Thơ là 57.865 thí sinh. Trong đó đăng ký tại khu Hòa An (Hậu Giang) là 2.371 thí sinh.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại Trường ĐH Cần Thơ, lấy điểm xét NV1 vào trường khác là 7.115 thí sinh.

Nhà trường cho biết, ngành có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là ngành Luật, với 4.512 thí sinh. Ngành có thí sinh đăng ký ít nhất là Sinh học ứng dụng, với 28 thí sinh (đây cũng là ngành mới mở trong năm 2014).

Tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về ngành Giáo dục Tiểu học: 1/25 (ngành này có chỉ tiêu: 60; số thí sinh đăng ký là 1.501 thí sinh). Kế đến là ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường: 1/17 (chỉ tiêu: 100, số thí sinh đăng ký: 1.681 thí sinh).

Ngành có tỷ lệ chọi thấp nhất là ngành Chính trị học: 1/0,34 (ngành này có chỉ tiêu: 80, số thí sinh đăng ký: 34 thí sinh). Kế đến là ngành Sinh học ứng dụng: 1/0,38 (chỉ tiêu: 90, số thí sinh đăng ký: 28).

Các ngành còn lại, có nhiều ngành có tỷ lệ chọi khá thấp, chỉ từ 2 - 5; một số ngành tỷ lệ chọi từ 7 - 15. Trong khi đó, các ngành mới mở trong năm 2014 có tỷ lệ chọi khá thấp như ngành Triết học: 1/2; ngành Vật lý kỹ thuật: 1/2; Kỹ thuật tài nguyên nước: 1/4.

Thí sinh có thể xem tỷ lệ chọi các ngành tại đây.

Huỳnh Hải