Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội từ 18 - 26 điểm

Dân trí

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26 điểm.

Dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể vào từng ngành:

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội từ 18 - 26 điểm - 1

Hồng Hạnh